Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Rada Powiatu Zambrowskiego uchwaliła budżet na 2018 rok. Uchwałę podjęto na wczorajszej (18.12) XXIII sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Dochody budżetu na 2018 rok będą wynosiły 62 825 821 zł, w tym bieżące w wysokości 45 136 721 zł oraz majątkowe w wysokości 17689 100 zł. Wydatki natomiast wyniosą 68 275 821 zł, z tego bieżące w wysokości 40 743 321 zł oraz majątkowe w wysokości 27 532 500 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 450 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 5 450 000 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono 26 878 500,00 z czego planuje się dochód własny w kwocie 9 189 400,00 oraz środki z innych źródeł w wysokości 17 689 100,00. Środki zewnętrzne pochodzić mają z takich źródeł jak samorządy gminne, spółdzielnia mleczarska MLEKPOL, Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi oraz Ministerstwo Infrastruktury i Drogownictwa.

W trakcie sesji przyjęto również informację na temat działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za pierwsze trzy kwartały 2017 roku. Oprócz tego podjęto następujące uchwały: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2023; zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok; ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 roku; zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim; wyrażenia zgody na realizację projektu „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”; ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego; ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zambrowskiego; uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2018; zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji rady na 2018 rok.

Przegłosowano również stanowisko Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie pozostawienia nazwy ul. Podedwornego w Zambrowie i Szumowie. Na zakończenie sesji Starosta Zambrowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli radnym świąteczne upominki.