Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zabiega o budowę dwóch rond na terenie miasta Zambrów. Chodzi o skrzyżowanie ul. Magazynowej z ul. Mazowiecką oraz o skrzyżowanie ul. Magazynowej z aleją Wojska Polskiego. W tym roku samorząd powiatu zwracał się w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz, z inicjatywy Wicestarosty Stanisława Rykaczewskiego, interwencję w tej sprawie wystosował do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poseł Jarosław Zieliński.

W tym roku Zarząd Powiatu Zambrowskiego wystąpił z pisemną prośbą w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta niestety odmówiła, argumentując, że decyzję w sprawie wyboru zadań do realizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje minister właściwy do spraw transportu.

Wicestarosta Stanisław Rykaczewski wystosował więc w lipcu br. pismo do posła Jarosława Zielińskiego z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Argumentował konieczność budowy rond w Zambrowie względami bezpieczeństwa. Ze względu bowiem na brak południowej obwodnicy Zambrowa, natężenie ruchu na drogach krajowych w mieście jest duże. Ronda uspokoiłoby ruch drogowy na wlotach do centrum Zambrowa.

Poseł Jarosław Zieliński pozytywnie odpowiedział na prośbę i skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismo w formie interwencji poselskiej. Czytamy w nim m.in: „(…)Opisywana przez Pana Wicestarostę sytuacja wynika ze zwiększonego ruchu kołowego na drogach krajowych nr 63 i 66, które biegną do centrum Zambrowa. Drogi te są ważne zwłaszcza z punktu widzenia ruchu lokalnego, choć stanowią również swoiste arterie komunikacyjne dla południowej części województwa Podlaskiego (…).

W związku z powyższym poseł Jarosław Zieliński zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wpisanie budowy dwóch rond na listę inwestycji przeznaczonych do zrealizowania w ramach stosownego programu, którego wykonanie miałoby miejsce w najbliższej perspektywie oraz zagwarantowania odpowiednich środków na realizację.    

W załączniku dołączamy pismo posła Jarosława Zielińskiego .

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (44.13 - budowa rond w Zambrowie.pdf)44.13 - budowa rond w Zambrowie.pdf 620 kB