Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

W dniu 5 października 2017 r. po zakończeniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie miała miejsce konferencja naukowa pn. „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość” skierowana głównie do przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz władz samorządowych. Powiat Zambrowski reprezentował Wicestarosta Stanisław Rykaczewski.

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty — kapelan Uczelni.

Pierwsza część konferencji skupiała się na tematyce związanej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowania pierwszego roku funkcjonowania Mapy dokonał Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cele Mapy Zagrożeń to przede wszystkim:

  • ma ona być platformą wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją a społecznościami lokalnymi;
  • odzwierciedlanie zagrożeń już dostrzeżonych i zarejestrowanych przez służby;
  • wskazywanie zagrożeń dostrzeżonych przez obywateli – aktywizacja społeczności lokalnych;
  • umożliwienie oceny i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych Policji;
  • umożliwianie „weryfikacji” publikowanych przez ośrodki badań opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk przedstawił z kolei charakterystykę nanoszonych zagrożeń i ich wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Swoje wystąpienia w przedmiotowym obszarze zaprezentowali również m.in. nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendanci Wojewódzcy Policji w Białymstoku – nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz w Gdańsku – insp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki, a także Koordynator Krajowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka - radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Druga część konferencji, miała charakter typowo naukowy, a w jej trakcie zaprezentowano referaty nt.  etosu funkcjonariusza, etycznego przywództwa przełożonego, form kształtowania przywództwa w formacjach umundurowanych, wizerunku dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej, kreowania wizerunku Policji podczas spotkań edukacyjno-profilaktycznych, Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym oraz uniwersalnej wartości etosu zawodowego w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

Dopełnieniem konferencji była wystawa zorganizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji „Policja Państwowa 1919-1939”.

źródło: https://www.wspol.edu.pl/g/