×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Na sesji Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 27 września 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie na budowę targowicy w powiecie zambrowskim. Zadeklarowana w uchwale kwota to 200 tysięcy złotych w formie dotacji celowej z budżetu powiatu.

Kłopot z targowiskiem rolnym w powiecie zambrowskim powstał w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to Miasto Zambrów nie spełniło szczegółowych wymagań dotyczących utrzymania tego typu obiektów  i tym samym musiało targowicę funkcjonującą przy ul. Targowej zamknąć. Wymagania dotyczyły  takich kwestii jak wymogi powierzchniowe, utwardzenie, zadaszenie oraz ogrodzenie placu czy też doprowadzenie wody.

Tuż po wstrzymaniu handlu zwierzętami na targowicy w Zambrowie, Rada Powiatu Zambrowskiego w specjalnym piśmie będącym jej stanowiskiem w tej sprawie apelowała do władz miasta oraz innych gmin o budowę nowej targowicy. Zarząd Powiatu Zambrowskiego natomiast cały czas deklarował wsparcie finansowe.

Od czasu zamknięcia targowicy w Zambrowie odbyło się kilka spotkań w sprawie budowy nowej targowicy, w którejś z gmin powiatu zambrowskiego. Na tych spotkaniach przedstawiciele gmin, powiatu, województwa, posłowie deklarowali udzielenie pomocy finansowej przy budowie targowicy.

Ostatecznie deklaracje budowy targowicy złożyły dwie gminy:

- gmina Szumowo –   w miejscowości Ostrożne

- gmina Zambrów – w miejscowości Wądołkach  

Gminy te złożyły wnioski o dofinasowanie budowy targowisk ze środków unii europejskiej (PROW). Jednakże gmina Szumowo wycofała w ostatnim czasie wniosek o dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego i być może będzie realizować w przyszłości budowę zadania większego niż targowica, a mianowicie centrum handlu i obsługi rolnictwa .

Pomimo tego, że budowa targowisk jest zadaniem własnym samorządu szczebla gminnego, Rada Powiatu Zambrowskiego widząc wielką potrzebę funkcjonowania targowicy na terenie powiatu podjęła stosowną uchwałę udzielającą pomocy finansowej gminie. Na dzień dzisiejszy taką pomoc może uzyskać gmina Szumowo i Zambrów.