Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

W środę (27 września) odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu Zambrowskiego. Były to XXI obrady obecnej kadencji. Wzięło w nich udział szesnastu radnych, którzy podjęli dwanaście projektów uchwał.

Zanim przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał, przyjęto sprawozdanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, informacje na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, a także informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r. Głos zabrała również dyrektor SOSW w Długoborzu Katarzyna Jakimiuk - Baran, która zaprosiła radnych na uroczystość nadania szkole imienia św. Jana Pawła II. Następnie Starosta Robert Maciej Rosiak przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą prac Zarządu Powiatu Zambrowskiego w okresie między sesjami.

Podjęte przez Radę uchwały dotyczyły: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok;, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020; udzielenia pomocy finansowej gminie na budowę targowiska; udzielenia pomocy finansowej Gminie Zambrów; udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Zambrów; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego; ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu; zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej, nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Długoborzu, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W końcowej części sesji zajęto się interpelacjami i zapytaniami radnych, ich wnioskami i oświadczeniami oraz sprawami różnymi.