Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ogłasza się, że w dniu 27 września 2017 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 23.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2017 r.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020;
  3. udzielenia pomocy finansowej gminie na budowę targowiska;
  4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Zambrów;
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Zambrów;
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego;
  7. ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  8. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  9. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  10. zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej,
  11. nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Długoborzu,
  12. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Stanowisko Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie nazwy ulic Bolesława Podedwornego w Zambrowie i w Szumowie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.