Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

22 września, na niedawno przebudowanej ul. Magazynowej w Zambrowie, odbyła się konferencja prasowa Zarządu Powiatu Zambrowskiego. Wzięli w niej udział Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rzepiński, Radny Powiatu Zambrowskiego Tadeusz Wacław Krajewski, Członkowie Zarządu Powiatu Zambrowskiego Marek Niewiński i Kazimierz Dmochowski, Zastępca Naczelnika Wydziału IR Krystyna Gosk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran. 

Podczas spotkania przedstawiono wszystkie tegoroczne inwestycje realizowane przez Powiat Zambrowski. Ich wykaz zamieszczami poniżej:

Lp.

Nazwa zadania

Wartość brutto (zł)

(wg zawartych umów)

 

Uwagi

Gmina Miasto Zambrów

1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B - ul. Magazynowa w Zambrowie

roboty budowlane

560 983,99

 

Zadanie odebrano w dniu

23.08.2017r.

nadzór inwestorski

2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2679B – ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie – wykonanie progów zwalniających

roboty budowlane

23 307,28

 

Zadanie odebrano w dniu

25.07.2017r.

3.

Remont drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów – Cieciorki – Konopki – Pęsy Lipno – ul. Podedwornego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bema i Żytnią do skrzyżowania z ulicą Świerkową w Zambrowie”

roboty budowlane

140 538,22

 

Zadanie zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru

nadzór inwestorski

4.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2681B – ulica Polowa w Zambrowie

dokumentacja projektowa

118 633,50

 

w trakcie realizacji

5.

Przebudowa parkingu przy ul. Fabrycznej 3

dokumentacja projektowa

20 000,00

 

w trakcie realizacji

6.

Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie

dokumentacja proj.

146 464,21

 

Zadanie odebrano w dniu 19.09.2017r.

roboty budowlane

nadzór inwestorski

 

Razem

x

1 009 927,20

 

x

Gmina Zambrów

7.

Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zambrowskiego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026B Długobórz – Czartosy i Nr 2025B Czartosy – Nowy Borek – budowa zjazdów

roboty budowlane

28 629,78

 

Zadanie odebrano w dniu

04.05.2017r.

8.

Remont drogi powiatowej Nr 2000B w m Sędziwuje

roboty budowlane

116 741,31

 

Zadanie odebrano w dniu

04.05.2017r.

nadzór inwestorski

9.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B – budowa chodnika do m. Cieciorki

dokumentacja projektowa

12 300,00

 

Dokumentację odebrano

10.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029B Przeździecko Mroczki – granica województwa

dokumentacja projektowa

20 000,00

 

w trakcie realizacji

11.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn – Nowy Skarżyn – Miodusy Wielkie

dokumentacja projektowa

30 750,00

 

w trakcie realizacji

12.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Stary Laskowiec - Rykacze

roboty budowlane

I nadzór inwestorski

236 312,00

(koszt przewidywany)

 

Inwestycja przygotowywana jest do przetargu

13.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu

dokumentacja projektowa

19 500,00

 

w trakcie realizacji

14.

Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu

dokum. proj.

135 900,00

 

w trakcie realizacji

roboty budowlane

 

Razem

x

600 133,09

 

x

Gmina Kołaki Kościelne

15.

Przebudowa drogi powiatowej Nr1938B Wygoda – Modzele Wypychy –Zanie – do dr.nr 8 – przebudowa mostu z najazdami

roboty budowlane

1 042 441,96

 

w trakcie realizacji

nadzór inwestorski

 

Razem

x

1 042 441,96

 

x

 Gmina Rutki

16.

Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie-Góra – Wnory Stare

roboty budowlane

35 839,68

 

Część Zadania zrealizowana
w roku 2017 odebrano w dniu 25.08.2017r.

mapy z projektami podziału

16 500,00

17.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe do drogi krajowej Nr 64 w lokalizacji 2+772–3+932 od m. Nowe Zalesie do m. Jawory-Klepacze

roboty budowlane

500 118,48

 

Zadanie zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru

nadzór inwestorski

18.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1982B Rutki – Kossaki Falki

dokumentacja projektowa

53 505,00

 

w trakcie realizacji

 

Razem

x

605 963,16

 

x

Gmina Szumowo

19.

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2032B -przebudowa chodników w m. Wyszomierz Wielki

roboty budowlane

316 093,00

  

w trakcie realizacji

nadzór inwestorski

20.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1996B Szumowo Głębocz

Roboty budowlane  i nadzór inwestorski

590 504,27

(najniższa cena ofertowa i przewidywany koszt nadzoru inwestorskiego)

 

trwa procedura przetargu nieograniczonego

21.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B – budowa chodnika w m. Srebrna

roboty budowlane

134 539,25

 

w trakcie realizacji

nadzór inwestorski

22.

Remont drogi powiatowej Nr 2030B Srebrna – Łętownica – granica województwa na odcinku 400 m

roboty budowlane

266 750,59

 

Zadanie zostało odebrane w dniu 12.09.2017r.

nadzór inwestorski

23.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2033B droga powiatowa nr 2025B – Pęchratka Polska – granica województwa

dokumentacja projektowa

68 289,60

 

w trakcie realizacji

24.

Przebudowa dróg powiatowych: NR 2035B w m. Srebrna i Paproć Duża, Nr 2030B w m. Srebrna, Nr 20205 w m. Srebrna

Operat szacunkowy nieruchomości

12 730,50

 

Akt notarialny

Wykup nieruchomości

 

Razem

x

1 388 907,21

 

x

           

W miesiącu wrześniu 2017 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019  zadań inwestycyjnych  planowanych do realizacji
w 2018 r.:

  1. Gmina Rutki

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie-Góra - Wnory Stare w lokalizacji 2+639 - 6+489 

- wartość inwestycji: 6 000 000,00 zł

- wnioskowana dotacja w ramach PRGiPID: 3 000 000,00 zł

- wsparcie finansowe Gminy Rutki - 52% wartości wkładu własnego w kosztach przygotowania i realizacji Zadania płatne po jego zakończeniu (umowa partnerska) - do kwoty 1 560 000,00 zł

  1. Gmina Szumowo.

 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2035B Srebrna – Paproć Duża – granica województwa w lokalizacji 0+000 km – 4+726,45 km, Nr 2030B Srebrna – Łętownica – granica województwa w lokalizacji 0+000 – 0+836 km i Nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały – Czartosy – Srebrny Borek – Srebrna – droga krajowa Nr 8 w lokalizacji 0+000 – 0+174,57 km

- wartość inwestycji: 6 040 000,00 zł

- wnioskowana dotacja w ramach PRGiPID: 3 000 000,00 zł

- wsparcie finansowe Gminy Szumowo - 50% wartości wkładu własnego w kosztach przygotowania i realizacji Zadania płatne po jego zakończeniu (umowa partnerska).