Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

I. ZAŁOŻENIA NAGRODY

 1. Celem nagrody Starosty Zambrowskiego „Bezpieczny Powiat Zambrowski”, zwanej dalej nagrodą, jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie osób wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia.
 2. Organizatorem nagrody jest Starosta Zambrowski.
 3. Nagroda przyznawana jest corocznie w kategoriach:
  1. strażaków ochotników zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
  2. strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
  3. policjantów,
  4. wszystkich mieszkańców Powiatu Zambrowskiego.
 4. Oceny i wyboru zgłoszonych kandydatów do tytułu dokonuje Komisja w składzie:
  1. Marek Bączyk,
  2. Krzysztof Radomski,
  3. Marek Adam Komorowski,
  4. Ireneusz Ślesiński.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do nagrody mogą być zgłaszani strażacy OSP i PSP, policjanci i mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego, którzy podczas podjętych działań ratowniczych lub innych zdarzeń wyróżnili się odwagą, ofiarnością i poświęceniem, a  swoją postawą wzbudzali społeczny szacunek.
 2. Zgłoszenia kandydata do nagrody może dokonać:
  1. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji  w Białymstoku,
  2. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku,
  3. Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie,
  4. Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie,
  5. Związki zawodowe działające w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie,
  6. Związki zawodowe działające w Komendzie Powiatowej PSP w Zambrowie,
  7. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Zambrowskiego,
  8. Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP z terenu Powiatu Zambrowskiego,
  9. Radny Powiatu Zambrowskiego,
  10. Starosta Zambrowski,
  11. Burmistrz Miasta Zambrów,
  12. Wójt Gminy Kołaki Kościelne,
  13. Wójt Gminy Rutki,
  14. Wójt Gminy Szumowo,
  15. Wójt Gminy Zambrów.
 3. Zgłoszenie kandydata do nagrody następuje pisemnie z podaniem uzasadnienia zgłoszenia.
 4. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić kandydatów do nagrody w jednej, dwóch, trzech lub czterech kategoriach.

III. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

 1. Kandydaci podlegają ocenie przez Komisję.
 2. Ocena dokonywana jest w 4 kategoriach:
  1. Strażacy ochotnicy zrzeszeni w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
  2. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Policjanci,
  4. Mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego.
  5. W poszczególnych kategoriach wyłaniany jest zwycięzca, któremu przyznaje się odpowiednio tytuł:
   1. „Strażak Roku”,
   2. „Strażak-Ochotnik Roku”,
   3. „Policjant Roku”,
   4. „Bohater Roku”.
   5. Zgłoszenia kandydatów do nagrody będą przyjmowane do 31 marca każdego roku.
   6. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
   7. Komisja może nominować do tytułu w każdej z kategorii więcej niż jedną osobę.
   8. Osoby nominowane będą prezentowane w mediach lokalnych.

IV. NAGRODY

Zwycięzcy otrzymują list gratulacyjny oraz statuetkę lub grawerton.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wnioski osób nominowanych do nagrody pozostają w zasobach archiwalnych Starosta Powiatowego w Zambrowie i nie podlegają zwrotowi wnioskodawcom.
 2. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje tryb odwoławczy.
 3. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości publicznej
  w sposób jak niniejszy regulamin.