Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

8 grudnia 2016 r. zapisał się w historii gminy Szumowo. Do miejscowości tej, po trzech latach nieobecności, powróciła policja. Jej obecność jest w tym miejscu bardzo ważna, ponieważ gmina Szumowo leży na styku dwóch województw, przy ruchliwej trasie z Białegostoku do Warszawy.

W uroczystości otwarcia posterunku policji w Szumowie udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Andrzej Puchalski, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele innych samorządów, licznie zaproszeni goście oraz lokalna społeczność.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów do kościoła pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Następnie odprawiona została Msza święta, którą sprawował proboszcz ks. kan. dr Sławomir Grodecki. Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia.

- Ten nowo tworzony posterunek miał to szczęście, że po zlikwidowanym posterunku w 2013 r. cały budynek przeszedł w zasób Skarbu Państwa. Pieczę nad nim zaczął sprawować Wojewoda i Starosta. Zatem w przeciwieństwie do innych zlikwidowanych placówek, gdzie na dzień dzisiejszy brak jest lokalu do utworzenia na nowo posterunku, w Szumowie nie było żadnego problemu z lokalem. Powstaje on w starej lokalizacji. To, co mogliśmy zrobić, czyli utworzyć i  wyposażyć posterunek policji w Szumowie, to uczyniliśmy. Teraz czas na was funkcjonariusze policji. Dzisiaj otrzymujecie lokal. To tylko baza, która jest niezbędna do pracy. Ale najważniejszym czynnikiem, który będzie wpływał na dobre i prawidłowe funkcjonowanie posterunku, są ludzie. To od was – policjanci - zależeć będzie, czy ten posterunek spełni swoją rolę, czy policja będzie bliżej ludzi. My, mieszkańcy gminy Szumowo i całego powiatu zambrowskiego życzymy wam, którzy będziecie pełnić służbę w tym posterunku, by lokalna społeczności, dzięki waszej służbie czuła się bezpieczniej – powiedział Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń. Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymali: Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak oraz Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Medal 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów otrzymał Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został asp. szt. Marek Chmielewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Następnie zgromadzeni przemaszerowali przed siedzibę nowego posterunku policji w Szumowie, który mieści się przy ul. XXX-lecia 5. Tam odbył się uroczysty apel, symboliczne przecięcie wstęgi oraz wyświęcenie pomieszczeń i radiowozu. Po oficjalnej części można było zwiedzić nowy posterunek policji w Szumowie. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, w towarzystwie Starosty Roberta Macieja Rosiaka oraz Wicestarosty Stanisława Rykaczewskiego, odwiedzili również miejscową Ochotniczą Straż Pożarną, która może poszczycić się bardzo profesjonalnym sprzętem. Goście mogli spróbować również grochówki, którą przyrządzały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szumowie, pod kierunkiem Hanny Zaręby. Za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiadała Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Szumowo z druhem Waldemarem Jankowskim na czele.

Warto również przypomnieć, że dla reaktywacji posterunku policji w Szumowie kluczowa była data 8 września 2016 roku, kiedy to w obecności Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, podpisano porozumienie, w którym zadeklarowano podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do powstania tego posterunku w najbliższym czasie. Porozumienie podpisali: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Andrzej Puchalski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran.  Tego dnia podpisano również dwa inne ważne dokumenty. Pierwszy z nich dotyczył zawarcia porozumienia pomiędzy Starostą Zambrowskim Robertem Maciejem Rosiakiem a Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem, w którym przekazano policji pomieszczenia po byłym posterunku w Szumowie. Starosta Robert Maciej Rosiak oraz Wicestarosta Stanisław Rykaczewski podpisali również pismo dotyczące przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 90 tys. zł. na remont tychże pomieszczeń oraz 10 tys. zł. na zakup pojazdu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Radiowóz kosztował w sumie 102 tys. zł. Na jego zakup złożyli się, oprócz Powiatu Zambrowskiego,  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (połowa środków), oraz Gmina Szumowo 16 tys. zł., Miasto Zambrów 10 tys. zł, Gmina Zambrów 10 tys. zł oraz Gmina Rutki 5 tys. zł.