8 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie wyremontowanych dróg powiatu zambrowskiego Długobórz – Czartosy i Czartosy – Nowy Borek. Była to największa tegoroczna inwestycja Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

W uroczystym otwarciu udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Andrzej Puchalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, radni Powiatu Zambrowskiego, radni Gminy Zambrów, przedstawiciel nadzoru inwestorskiego Stanisław Szymański, pracownicy Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz lokalna społeczność.

Uroczystość otworzył Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, który przybliżył zaproszonym gościom historię inwestycji:

- Do tej pory stan techniczny obydwu dróg powiatowych był bardzo zły. Drogi były nierówne, struktura mas bitumicznych popękana, brakowało poboczy i rowów. W 2015 r. Zarząd Powiatu Zambrowskiego złożył przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinasowanie tej inwestycji w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Ostatecznie wniosek ten zajął 16 miejsce na liście rankingowej wojewody w kategorii dróg powiatowych. Miejsce premiujące do dofinasowania ze środków rządowych. W tym samym okresie powiat Zambrowski przy składaniu wniosku o dofinasowanie z budżetu państwa podjął rozmowy z Gminą Zambrów i Szumowo, by przy wsparciu finansowym obydwu gmin wykonać inwestycję całego odcinka od Szumowa do Długoborza. Na propozycję powiatu Zambrowskiego pozytywnie odpowiedziała Gmina Zambrów. W związku z tym złożono wniosek na inwestycję leżącą tylko na terenie gminy Zambrów. Po zapewnieniu finasowania tego przedsięwzięcia Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłosił przetarg na jego realizację. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM spółka z o.o. Zambrów. Nadzór inwestorski Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol i Stanisław Szymański z Zambrowa - powiedział Starosta Robert Maciej Rosiak.

List dotyczący otwarcia dróg powiatowych Długobórz - Czartosy i Czartosy - Nowy Borek przekazał Poseł RP Mieczysław Baszko. Czytamy w nim: "Nowa droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zlikwidowany został problem licznych nierówności i spękań w obrębie nawierzchni drogi. Droga została poszerzona, oznakowana poziomo oraz pionowo. Nowa nawierzchnia będzie służyć mieszkańcom całej gminy i powiatu. Panu Staroście i Przewodniczącemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania dróg, dziękuję i składam życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym". 

Inwestycja została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Zambrowskiego, budżetu Gminy Zambrów oraz z budżetu państwa z programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Łączna długość przebudowanego odcinka to ponad 5,5 km. W ramach prac powstała nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o grubości 11 cm, obustronne pobocza o szerokości do 1,25 m. z kruszyw naturalnych. Przeprowadzony został również remont zjazdów, przepustów oraz rowów przydrożnych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 mln. 889 tys. zł., z czego nieco ponad 910 tys. zł. pochodziło z dofinansowania z programu RGiPID, prawie 650 tys. zł. z budżetu Gminy Zambrów. Resztę kosztów pokryły środki pochodzące z budżetu Powiatu Zambrowskiego.

Podczas uroczystości głos zabrali też Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos. Następnie, poprzez zdjęcie z drogi pachołków, nastąpiło jej symboliczne otwarcie.