7 października 2016 roku, na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Koncelebrował ją Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. W nabożeństwie uczestniczyli także Biskup Tadeusz Bronakowski, proboszcz parafii Ducha Świętego ks. kan. Jarosław Olszewski oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego stanu duchownego . Na mszę świętą przybyli przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie liceum oraz absolwenci.

W dowód uznania pracy pedagogicznej i osiąganych sukcesów cztery nauczycielki liceum otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej: Pani Elżbieta Chmielewska – nauczyciel języka polskiego, Pani Halina Kozłowska – nauczyciel matematyki, Pani Bożena Rykaczewska – nauczyciel języka polskiego oraz Pani Anna Średnicka – nauczyciel matematyki. Odznaczenia nagrodzonym wręczyła Bożena Dzitkowska – Podlaski Wicekurator Oświaty.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Komorowski oraz Bogusław Dębski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, natomiast list od byłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego odczytał Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski. Głos zabrał także Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, który wspomniał czasy nauki w liceum.

W czasie uroczystości został zaprezentowany film przedstawiający historię szkoły jak również obecnych uczniów liceum.

Za wysokie osiągnięcia w kształceniu młodzieży oraz pozytywne efekty w pracy wychowawczej nagrodę Starosty Powiatu Zambrowskiego przyznano Pani Magdalenie Gosiewskiej oraz dyrektorowi Janowi Pilchowi. Następnie wręczone zostały nagrody dyrektora szkoły dla: Anieli Bobryk, Bożenie Biedrzyckiej, Joannie Gierałtowskiej, Wiesławie Iwanickiej, Dorocie Korkosz, Danucie Krajewskiej, Justynie Krasowskiej, Joannie Mrozowskiej, Marzannie Słaby, Anecie Wnorowskiej i Andrzejowi Gniazdowskiemu.

Uroczystość zakończył występ szkolnego teatru Antrakt oraz Kantylena. Niezwykły pokaz tańca zaprezentowała grupa taneczna. Jako ostatni zgromadzonym zaprezentował się tenor Waldemar Bączyk z klasy Edwarda Łaszczyńskiego, kl. IV E, absolwent 1985.

Źródło: www.zambrowiacy.pl