Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) informuję o posiedzeniach niżej wymienionych Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego:

29 sierpnia 2016 roku
Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych – godz. 7.45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na realizację projektu „Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu”;
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie za rok 2015.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie za rok 2015 i pierwsze półrocze 2016 r. oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 6. Sprawy różne.29 sierpnia 2016 roku
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa - godz. 9.00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2016 r.,
  2. ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  3. zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Zambrów pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106023B Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka”;
  4. zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Miasto Zambrów pod nazwą „Remont ulicy 71 Pułku Piechoty wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Grabowską i Papieża Jana Pawła II w Zambrowie”;
  5. zamiaru realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe w lokalizacji 0+000 – 3+124,66 km oraz jej remont na odcinku 425m w miejscowości Sędziwuje”;
  6. zamiaru realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2035B Srebrna – Paproć Duża – granica województwa w lokalizacji 0+000 – 4+726,45 km, Nr 2030B Srebrna – Łętownica – granica województwa w lokalizacji 0+000 – 0+836 km i Nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały – Czartosy – Srebrny Borek – Srebrna – droga krajowa Nr 8 w lokalizacji 0+000 – 0+126,87 km”.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.
 5. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2015 r.
 6. Sprawy różne.