Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi (w nawiasie pogrupowano działki stanowiące własność jednego właściciela) nr 604/1, 605/8, 605/6, 608/2, 609/7, 609/9, 672/3, (610/3, 611/3), związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2681B – ulica Polowa w Zambrowie – 1 etap: budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym na odcinku od posesji SM „MLEKPOL” Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie od skrzyżowania z ulicą Ostrowską”, położonychw obrębie ewidencyjnym Zambrów, jednostce ewidencyjnej Zambrów, przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 2/2016 z dnia 18.04.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Wycena Nieruchomości inż. Wojciech Polesiński, ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża - który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 410,00 zł.

Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk