Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

GK.6833.3.2016

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi (w nawiasie pogrupowano działki stanowiące własność jednego właściciela) nr 604/1, 605/8, 605/6, 608/2, 609/7, 609/9, 672/3, (610/3, 611/3),      związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2681B – ulica Polowa w Zambrowie – 1 etap: budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym na odcinku od posesji SM „MLEKPOL” Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie od skrzyżowania z ulicą Ostrowską”, położonychw obrębie ewidencyjnym Zambrów, jednostce ewidencyjnej Zambrów, przejętych z mocy prawa na rzecz Powiatu Zambrowskiego na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 2/2016 z dnia 18.04.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W operatach szacunkowych należy ustalić stan i wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 14 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 9 czerwca 2016 r. do godz. 1000 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na sporządzenie 8 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zambrów, związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2681B – ulica Polowa w Zambrowie – 1 etap: budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym na odcinku od posesji SM „MLEKPOL” Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie od skrzyżowania z ulicą Ostrowską”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 1015 w pok. 125.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com
i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk