Zgodnie z uchwałą Nr XII/65/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania - Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej gminnym spółkom wodnym funkcjonującym na terenie powiatu zambrowskiego.

Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 30 kwietnia 2016r.

Kwota przeznaczona w br. na dofinansowanie spółek wodnych z terenu Powiatu Zambrowskiego wynosi 60 000 zł.

Starosta
Robert Maciej Rosiak