Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Stosownie do art. 35 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2015.1774 ze zm.) Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do najmu lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 57,62 m2, znajdujący się w budynku administracyjno-mieszkalnym na działce nr 656, przy ulicy XXX-lecia 5 w miejscowości Szumowo gm. Szumowo.

 1. Nieruchomość oznaczona działką nr 656 o powierzchni 0,0705 ha, będąca w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00020205/4.
 2. Na teren obejmujący przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/142/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 18.09.2013 r. są to tereny usługowo-mieszkaniowe oznaczone symbolem U-M.
 3. Czynsz miesięczny wynosi 111,21 zł płatny z góry do 10. dnia każdego miesiąca; stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wynosi 1,93 zł (1,93 zł/1m2 x 57,62 m2 = 111,21 zł). Może być waloryzowany jeden raz w roku wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest opłacać koszty eksploatacyjne w wysokości ryczałtowej 257,67 zł obejmujące wydatki:
  • co - 3,50 zł/m2/mies. x 57,62 m2 = 201,67 zł/mies. (rozliczenie na koniec roku kalendarzowego lub sezonu grzewczego);
  • dostawa zimnej wody - wg wskazań wodomierzy (podliczników) - rozliczenie półroczne strat w stosunku do wodomierza głównego – zaliczkowo 14zł/mies.
  • odbiór ścieków - wg zużycia wody - zaliczkowo 42zł/mies. oraz rozliczenie półroczne faktur za wywóz.
   Łączna opłata za lokal wynosi: 368,88 zł.
 4. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego został złożony do Starosty Zambrowskiego przez osobę zamieszkałą w tym lokalu od dnia 16.06.1992 r. na podstawie umowy o najmie lokalu mieszkalnego i Decyzji Komendanta Rejonowego Policji w Zambrowie z dnia 16.06.1992 r. Nr sprawy 1/6/1992. Po wywieszeniu wykazu nieruchomości zostanie z nią zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego.
 5. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
 6. Wykaz zamieszczono na stronach internetowych www.powiatzambrowski.comi www.spzambrow.bip.podlaskie.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak