Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2016-2020;
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2016;
  3. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2015-2020;
  5. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zambrowskiego;
  6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  7. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Zambrowskiego;
  8. zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  9. zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie oraz zatwierdzenia jego statutu;
  10. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczość drogą do podjęcia zatrudnienia”;
  11. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2016;
  12. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016;
  13. zatwierdzenia planów pracy komisji rady na rok 2016.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie.
 9. Informacja na temat działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
 10. Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2015 rok.
 11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.