Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska Powiatu Zambrowskiego oraz profilaktyka zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży to główne cele Konferencji edukacyjno-szkoleniowej „Pociąg z bagażem doświadczeń. Kierunek uzależnienie” przeprowadzonej w dniu 6.10.2015 r. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie.

Udział w konferencji  wzięli nauczyciele, wychowawcy z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz przedstawiciele instytucji Powiatu Zambrowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Szpitala Powiatowego w Zambrowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie.

Projekt został zrealizowany zgodnie z zadaniem publicznym –Zwiększenie skuteczności  działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w Powiecie Zambrowskim „Pociąg z bagażem doświadczeń” na podstawie Uchwały Nr 13/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska lokalnego.

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa pod hasłem „Pociąg bez powrotu. Kierunek uzależnienie” poświęcona została tematyce uzależnień.  Została podzielona na dwa bloki. Zgodnie z programem  pierwszy blok zawierał część wykładową, drugi zaś część warsztatową.  Tematyka konferencji dotyczyła uzależnień: od internetu, dopalaczy, używek, seksu, przyjemności oraz jedzenia.  

Młodzi ludzie poszukując własnej tożsamości i wyboru drogi życiowej, stykając się z pokusami współczesności -narkomanią, alkoholem, seksem, cyberprzemocą, Internetem - dokonują wyborów.  Czy będą to wybory słuszne –zależy od nas dorosłych. Jak wspierać, pomagać i aktywizować młodzież  na te pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni prelegenci. Pani Elżbieta Powichrowska – pedagog, terapeuta uzależnień zajęła się problemem dopalaczy i innych używek.  Pan Paweł Kołakowski – psycholog, psychoterapeuta wygłosił wykład „Młodzież w objęciach seks biznesu i innych przyjemności”. O uzależnieniach od internetu i cyberprzemocy w sieci mówiła Pani Agata Niemczynowicz – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Psycholog, psychoterapeuta Pani Iwona Dąbrowska  podjęła temat uzależnienia od jedzenia.  Każdy z prelegentów w części warsztatowej podzielił się własnymi doświadczeniami, wspólnie z uczestnikami szukano skutecznych rozwiązań pomocy młodemu człowiekowi.  

Celem przeprowadzonej konferencji było upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień pośród rodziców, nauczycieli,  dyrektorów oraz zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Efektem jest  podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie uzależnień oraz pracy z dzieckiem  uzależnionym, podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z każdej strony naszego funkcjonowania.

Żywimy nadzieję, że organizatorzy oraz prelegenci konferencji wpłynęli w sposób szczególny na  rozbudzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie, upowszechnienie skali problemu uzależnień, kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska, czego efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu  Zambrowskiego.

Sporządził: zespół ds. strony internetowej.