Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

GK.6833.6.2015

          Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na sporządzenie 22 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami (w nawiasach pogrupowano działki stanowiące własność jednego właściciela) nr 16/7, 17/1, 17/2, 18/1, (115/1/,123/2, 19/1), 21/1, (248/11, 261/5, 262/1, 263/1, 41/5, 122/7, 22/1, 122/5, 122/3), (33/1, 257/3), 46/1, (171/1, 47/1), 52/1, 121/1, 123/4, 124/2, 125/2, (153/2, 153/4), (247/1, 155/3), 246/3, 248/13, (258/1, 257/5), 261/3, 264/3 i 265/1 położonychw obrębie ewidencyjnym Krajewo Korytki, gm. Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 7/2015 z dnia 05.10.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa drogi gminnej Nr 106058B w miejscowości Krajewo Korytki o łącznej długości 859,53 m”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PRESTIM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Tomasz Czupryna ul. Kosmatki 68G,
03-982 Warszawa, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto
5 412,00 zł (w tym stawa VAT 23 %).

Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru
Zenon Kaczmarczyk