Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

GK.6833.6.2015

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 22 operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami (w nawiasach pogrupowano działki stanowiące własność jednego właściciela) nr 16/7, 17/1, 17/2, 18/1, (115/1/,123/2, 19/1), 21/1, (248/11, 261/5, 262/1, 263/1, 41/5, 122/7, 22/1, 122/5, 122/3), (33/1, 257/3), 46/1, (171/1, 47/1), 52/1, 121/1, 123/4, 124/2, 125/2, (153/2, 153/4), (247/1, 155/3), 246/3, 248/13, (258/1, 257/5), 261/3, 264/3 i 265/1 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106058B w miejscowości Krajewo Korytki o łącznej długości 859,53 m” stanowiących uprzednio własność osób fizycznych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajewo Korytki, gm. Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 7/2015 z dnia 05.10.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W operatach szacunkowych należy ustalić stan i wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 15 października 2015 r. do godz. 1000 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na sporządzenie 22 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krajewo Korytki, gmina Zambrów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2015 r. o godz. 10 15 w pok. 125.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Z up. Starosty
Zenon Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału
Geodezji Kartografii i Katastru