Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 23 września 2015 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady IX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  3. współpracy z Gminą Szumowo przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Szumowo;
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  5. zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2016 rok środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Zambrów pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo w powiązaniu z przebudową drogi S8”,
  6. wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 2025B i Nr 2026B na odcinku Długobórz Pierwszy – Czartosy – Nowy Borek”;
  7. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2016 r. środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania Gminy Miasto Zambrów pod nazwą „Przebudowa i remont ul. Żytniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Podedwornego w Zambrowie”.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.
 8. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2015 r.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 10. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie za rok 2014 i pierwsze półrocze 2015 r. oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 11. Informacja na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zambrowski
 12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.