Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

                                                                                                       Zambrów, dnia 20.02.2017 r.

 

 

GK.6821.17.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Starosta Zambrowski zaprasza rzeczoznawców majątkowych posiadających odpowiednie uprawnienia do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu szacunkowego części nieruchomości podlegającej zwrotowi, oznaczonej działkami nr 1293/6 o powierzchni 0,0168 ha, 1296/7 o powierzchni 0,0005ha i 1294/3 o powierzchni 0,0211ha, położonej w Białymstoku przy ul. Częstochowskiej, obręb ewidencyjny 0011,11- Śródmieście. Przedmiotem wyceny jest: waloryzacja proporcjonalnej do zwracanej powierzchni części ceny nabycia za okres od dnia nabycia do dnia zwrotu (sporządzenia operatu), ustalenie wartości rynkowej zwracanej części nieruchomości na dzień zwrotu, oraz pomniejszeń tej wartości w związku z działaniami podjętymi po jej nabyciu. Powyższy operat posłuży jako opinia do rozliczeń w decyzji o zwrocie nieruchomości. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie z biegłym podpisana umowa.

Wymagany nieprzekraczalny termin sporządzenia operatu, to 14 dni od podpisania umowy. Oferty należy złożyć do dnia 28 luty godz. 10 00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ( pok. 125) ul. Fabryczna 3 ,18-300 Zambrów. Przy wyborze oferty decydujące znaczenie będzie miała cena, a w przypadku ofert równorzędnych termin wykonania i kolejność złożonych ofert.

Z up. Starosty
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji Kartografii i Katastru