Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

STAROSTA ZAMBROWSKI
18-300 Zambrów

ul. Fabryczna 3

IR. 3026.1.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla 42 miejscowości położonych na terenie gminy Zambrów, dla powierzchni geodezyjnej leśnej, niestanowiącej własności Skarbu Państwa wynoszącej ok. 2000,0 ha.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Oferta dotyczy wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla miejscowości: Bacze Mokre, Boruty Goski, Cieciorki, Czerwony Bór, Dąbki Łętownica, Gardlin, Grabówka, Klimasze, Konopki Jabłoń, Konopki Jałbrzyków Stok, Koziki Jałbrzyków Stok, Krajewo Białe, Krajewo Ćwikły, Łady Borowe, Łady Polne, Nagórki Jabłoń, Nowe Zakrzewo, Nowy Borek, Osowiec, Pęsy Lipno, Polki Teklin, Poryte Jabłoń, Pstrągi Gniewoty, Sasiny, Sędziwuje, Stare Krajewo, Stare Wądołki, Stare Zakrzewo, Stary Laskowiec, Szeligi Leśnica, Śledzie, Tabędz, Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy, Wierzbowo, Wiśniewo, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Zagroby Łętownica, Zagroby Zakrzewo, Zaręby Kramki, Zbrzeźnica, położonych na terenie gminy Zambrów.
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017r.
3. Warunki płatności: określone zostaną w zawartej umowie na wykonanie przedmiotu
zamówienia.
4. Okres gwarancji: 3 lata.
5. Warunki dodatkowe: protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
7. Wymagane załączniki:
1) Referencje (min. 3 sztuki) z ostatnich 5 lat.
2) Oświadczenie, że składający ofertę zapoznał /a się z opisem przedmiotu zamówienia i
nie wnosi do niego zastrzeżeń.
3) Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2017r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na druku zgodnym z załączonym wzorem.
Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,
18-300 Zambrów, pokój 125, do dnia 15 lutego 2017r. do godz. 1000.
Termin otwarcia ofert: 15 luty 2017r. godz. 1000.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Ziółkowska, tel. 86 271 24 18
wew. 52.

Podpisał
STAROSTA
Robert Maciej Rosiak

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - UPUL.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - UPUL.pdf 264 kB