Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
Dodatkowe informacje:
WWW:
Oficjalna witryna  
www.PowiatZambrowski.com
Biuletyn Informacji Publicznej  
e-mail:
Starosta Zambrowski

Wicestarosta Zambrowski 
Sekretarz Powiatu
Wydział Finansowy  
Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji - Rejestracja Pojazdów

Wydział Komunikacji - Prawo Jazdy
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Obsługa Prawna 
Oświata
Informatyk
 
Promocja Powiatu
Redaktor BIP
Inwestycje
Ochrona Środowiska

Biuro Rady
Kadry

 

W przypadku nie wybrania numeru wewnętrznego rozmowa zostanie odebrana w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Poniżej zamieszczona jest pełna lista dostępnych numerów wewnętrznych.

Nazwisko i imię

Telefon wewnętrzny

Wydział lub stanowisko

Nr pokoju

Robert Maciej Rosiak

33

Starosta Zambrowski

125

Stanisław Rykaczewski

Wicestarosta Zambrowski

Danuta Ślesińska

Obsługa Sekretariatu

Bogdan Pieńczykowski

24

Obsługa Prawna Powiatu

126

Ireneusz Ślesiński

23

Sekretarz Powiatu

124

Anna Sochacka

30

Wydział Organizacyjny
Sprawy Kadrowe
Redaktor BIP

Urszula Kulesza

Danuta Karwowska

50

Wydział Organizacyjny
Zarządzanie Kryzysowe

127

Beata Czajkowska

Sprawy Edukacji

Dorota Polakowska

39

Skarbnik Powiatu

130

Jadwiga Gromek

38

Księgowość

129

Marta Konopka

Ewa Zaniewska

Barbara Arasim

25

Wydział Architektury
i Budownictwa

123

Adam Przerwa

Maria Orłowska

20

Krzysztof Kołakowski

Zdzisław Lutostański

31

Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

137

Krystyna Gosk 71 Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju 112
Zbigniew Rzepiński 42 Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju 110
Jakub Jarząbek 72 Gospodarka leśna 106
Paweł Tabędzki

51

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

111

 

Marta Ziółkowska

52

Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ochrona Środowiska
113

Zenon Kaczmarczyk

37

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

26

Justyna Baczewska

44

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

20

Bożena Nowowiejska

Dorota Żychowska

36

Ewidencja Gruntów i Budynków Miasta Zambrów

Teresa Ogórkowska

45

Ewidencja Gruntów i Budynków gm. Rutki, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

21

Aneta Mielnicka

Elżbieta Baczewska

Zdzisław Owczarek

26

Kierownik Ośrodka Dokumentacji

22

Zbigniew Rogowski

Ośrodek Dokumentacji

Andrzej Kowalczyk

Zdzisław Lutostański

43

p.o. Naczelnik Wydziału Kominikacji
i Transportu

138

Małgorzata Bartnicka

29
Wydział Kominikacji
i Transportu
Rejestracja Pojazdów
119

Ewa Świerżewska

Ewa Dębek

 

Anna Sasinowska

28

Wydziału Kominikacji
i Transportu
Prawa Jazdy

120

Anna Sokołowska

Ewa Kalinowska

48

Obsługa Rady
Powiatu Zambrowskiego

24

Paweł Zalewski 47 Promocja Powiatu, Kultura, Sport 131

Kamil Malinowski

27

Informatyk

132

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Instrukcja przesyłania pism za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji klienta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki ePUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum. Platforma ePUAP daje Państwu możliwość m. in.:

 • przesyłania nowych pism w formie e-formularzy,
 • podpisywania przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
 • podpisywania przy zastosowaniu profilu zaufanego,
 • śledzenia toku postępowania sprawy,
 • pobierania wzorów dokumentów.

Nasza elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP umożliwia złożenie:

Adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /q79i76usn7/skrytka

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

Dzięki zastosowaniu ePUAP jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację przy załatwianiu sprawy.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub zaufany profil na ePUAP.

Odnośnik do plików pomocy portalu ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Krótka instrukcja wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

 1. Pobranie wzoru wniosku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub Strony Promocyjnej Powiatu Zambrowskiego (wybieramy odpowiedni wydział Starostwa Powiatowego w Zambrowie)
 2. Wypełniamy formularz.
 3. Logowanie do ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).
 4. Wybieramy sprawę, którą chcemy zgłosić do urzędu klikając na odnośnik poniżej:
 5. Przechodzimy do formularza (przycisk „Przejdź do formularza”).
 6. Wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy wcześniej wypełniony plik wniosku.
 7. Podpisujemy wypełniony wniosek przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
 8. Wysyłamy pismo do urzędu.

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP w formie pliku pdf.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP PIK służy do składania dokumentów  tylko dotyczących spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów:
 

Instrukcja zakładania konta na platformie ESP PiK wraz z opisem systemu

Pisma można również przesyłać do urzedu drogą elektroniczną poprzez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

Krótka instrukcja wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

 1. Przechodzimy na stronę https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10122
 2. Wybieramy sprawę, którą chcemy zgłosić do urzędu klikając na nią.
 3. Przechodzimy do formularza (przycisk „Wypełnij” na dole strony).
 4. Wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy opcjonalne plik do wniosku a następnie klikamy przycisk "Dalej".
 5. Podpisujemy wypełniony wniosek przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
 6. Wysyłamy pismo do urzędu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronach Cyfrowy Urząd, ePUAP lub ESP PiK;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 125 przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW, DVD-RW
  3. Poczta elektroniczna: - wielkość załącznika maksymalnie 5 MB

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF (TIFF), BMP, JPG (jpeg), PNG
  6. PDF
  7. ZIP
  8. svg
  9. xml
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku w formacie ZIP

Program służący do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Profil