Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 ZambrÓw
tel. (0 86) 271 24 18, 271 32 96
fax. (0 86) 271 20 92

Nazwa przetargu Data
Ogłoszenie o przetargu - modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków w gm. Szumowo i Kołaki Kościelne19.03.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dokumentacja projektowa - dach ZSO w Zambrowie24.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego19.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”14.02.2015
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji i przedmiarów robót04.02.2015
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę. 03.02.2015
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych03.02.2015
Zaproszenie do złożenia oferty Wykonanie serwisu internetowego powiatu zambrowskiego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS).07.01.2015
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie i dostawę ok 7 400 szt. tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych24.11.2014
Zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie28.10.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1993B Zambrów - Cieciorki - Pęsy Lipno - odc. ok. 360 m30.09.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B i 1938B"17.09.2014
Dostawa wraz z konfigracją serwera dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie15.09.2014
Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1993B Zambrów - Cieciorki - Pęsy Lipno - odc. ok. 360 m11.09.2014
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 ,przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Zambrowskiego w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań11.09.2014
Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie robót bud. związanych z przebudową dróg powiatowych nr 1938B i 2012B02.09.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie map zawierających projekty podziału działek w obrębie proj. pasa dr. drogi pow. Nr 2012B 29.07.2014
Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczacego wykon.rob.bud.zw.z realiz.zadań inwest. Cz.pierwsza: Przebudowa dr. pow. Nr 2012B... Cz. druga: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2000B... 29.07.2014
Wykonanie map zawierających projekty podziału działek połozonych w pasie drogowym drogi Nr 2021B Boruty Goski - Goski Duże23.07.2014
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Magazynowej18.07.2014
zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy ul. Magazynowej w Zambrowie09.07.2014
Wykon.rob.bud.zw.z realiz.zadań inwest. Cz.pierwsza: Przebudowa dr. pow. Nr 2012B... Cz. druga: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2000B...03.07.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu post. o udzielenie zam. publ. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo–Łętowo Dąb–Kołaki Kośc.–Czarnowo Undy-Czarnowo Biki – Kulesze K02.07.2014
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zam. publ. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo 26.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie w lokalizacji 0+150 - 0+70011.06.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej Br 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb-Kołaki K.-Czarnowo Undy- Carnowo Biki-Kulesze K. w m. Ćwikły 10.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo (na odcinku długości 0,3 km).05.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dr. pow. Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb - Kołaki K.- Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze K. w m. Ćwikły Rupie w lok. 0+150km-0+700km 22.05.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta Zambrowa - ul. Papieża Jana Pawła II22.05.2014
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo – Łętowo Dąb – Kołaki Kościelne – Czarnowo Undy – Czarnowo Biki – Kulesze Kościeln19.05.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - udzielenie zamówienia publicznego na usługę modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków 11 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski16.05.2014
Usługa dotycząca sporządzenia uproszczonych planów urzadzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa14.05.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane związane z Przebudową podstawowego Układu komunikacyjnego miasta Zambrowa - ul. Papieża Jana Pawła II 30.04.2014
Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów i budynków 11 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski, województwo podlaskie.30.04.2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża drogowa, sanitarna i elektryczna) nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań...29.04.2014
Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (branża drogowa, sanitarna i elektryczna) nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 201418.04.2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-droga krajowa Nr 8” 18.04.2014
Wykonanie zadania pod nazwą: Przebud.dr.pow. Nr 1938B Wygoda-Modzele W.-Zanie-dr.nr 8 (budowa trzech nowych zjazdów w lok. 8+870km, 9+106km, 9+251,5 km09.04.2014
Wykonanie robót budowlanych: Przebudowa dr. pow. Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb- K0ołaki K.-Czarnowo Undy-CzarnowoBiki-Kulesze K. w m. Ćwikły Rupie w lok. 0+000km-0+700km09.04.2014
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021 B Boruty-Goski – Goski Duże – do drogi 2020 B 04.04.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta 31.03.2014
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-droga krajowa Nr 8 – zjazdy"26.03.2014
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021 B Boruty-Goski – Goski Duże – do drogi 2020 B” ( o długości około 2 850m )25.03.2014
Ogłoszenie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-droga krajowa Nr 8„ (budowa trzech nowych zjazdów w lokalizacji 8+945 km, 9+106 km, 9+251,5 km)13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta07.03.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie07.03.2014
Informacja o wyborze ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę26.02.2014
ZAPYTANIE CENOWE pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie”26.02.2014
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego11.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie05.02.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 200B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo (na odcinku długości 0,3 km)31.01.2014
Zapytanie cenowe na opracowanie map z projektem podziału nieruchomości24.01.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie20.12.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przetarg na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym20.12.2013
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - MODYFIKACJA SIWZ26.11.2013
ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ07.11.2013
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo – Łętowo Dąb – Kołaki Kościelne – Czarnowo Undy – Czarnowo Biki – Kulesze Kościelne..."18.10.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - Rząśnik - granica województwa w lokalizacji 0+000,00 - 1+602,2515.10.2013
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie03.10.2013
ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - Rząśnik"27.09.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "zaciągnięcie kredytu długoterminowego wz przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Zambrowskiego w 2013 roku24.09.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 'Dostawę energii elektrycznej ...'24.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na robory budowlane związane z przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B w m. Ćwikły Rupie16.09.2013
Dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie ...13.09.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na " Dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 oraz mienia właścicieli i najemców" 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wz przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Zambrowskiego w 2013 roku02.09.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE ROBOTY NAPRAWCZE ZSO I BURSA29.08.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego”26.08.2013
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 B Sędziwuje – Krajewo Stare – Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo26.08.2013
Dozór i ochrona fizyczna budynku ul. Fabryczna 309.08.2013
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo"07.08.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego02.08.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Legionowej w Zambrowie31.07.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego”24.07.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Przeprowadzenie postępowania na zakup i dystrybucję energii elektrycznej”19.07.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont dróg powiatowych: ul. Legionowa oraz ul. Magazynowa 16.07.2013
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - nadzór inwestorski cz. 215.07.2013
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - nadzór inw. cz. 112.07.2013
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego10.07.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dach ZSA09.07.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie 09.07.2013
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Przeprowadzenie postępowania na zakup i dystrybucję energii elektrycznej”04.07.2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 B Sędziwuje – Krajewo Stare – Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo (na odcinku około 0,3 km)02.07.2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo-Dąb-Kołaki Kościelne-Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze Kościelne-droga 205202.07.2013
Przetarg nieograniczony: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 25.06.2013
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 B Sędziwuje – Krajewo Stare – Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo (na odcinku około 0,3 km)25.06.2013
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo-Dąb-Kołaki Kościelne-Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze Kościelne-droga 2052 ( w miejscowości Ćwikły Rupie)25.06.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Zambrowie20.06.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym budynek ZSA w Zambrowie18.06.2013
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - nadzór inwestorski17.05.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont pomieszczenia biurowego – Biuro Rady p. 1717.05.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania OR.272.4.2013 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego...15.05.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY druk informatora Powiatu Zambrowskiego13.05.2013
Zaproszenie do składania ofert na druk informatora Powiatu Zambrowskiego.09.05.2013
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY - remont pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego 29.04.2013
Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków 19 obrębów z części południowo-wschodniej gminy Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie.26.04.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów o wartości poniżej 14.000,00 EURO25.04.2013
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża drogowa i mostowa)24.04.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1938B Wygoda – Modzele Wypychy 10.04.2013
Ogłoszenie o przetargu - Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków 19 obrębów z części południowo-wschodniej gminy Zambrów19.03.2013
Zapytanie cenowe - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2003B Głębocz Wielki – Rząśnik – granica województwa w lokalizacji od km 0+000 – 1+602,25 gm. Szumowo18.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy- Zanie do drogi krajowej Nr 8 w lokalizacji 7+655 do 9+60518.03.2013
Dostawa skanera oraz niszczarki dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie13.03.2013
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY na wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. Polową w Zambrowie 11.03.2013
Dostawa 8 szt. zasilaczy awaryjnych UPS08.02.2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym”04.12.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Zambrowskiego dotyczące usuwania z drogi pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów19.11.2012
Dostawa urządzeń drukująco-kopiujących dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie31.10.2012
Dostawa kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie22.10.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Remont czterech łazienek .22.10.2012
Zapytanie cenowe - wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - remont łazienek w budynku starostwa 11.10.2012
Zapytanie cenowe na wyk. zad. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B 08.10.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wyk. zad." Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji od 0+015 do 0+60005.10.2012
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sali sportowej wraz złącznikiem przy Zespole Szkół Nr 02.10.2012
Remont czterech łazienek (parter, I, II, III piętro) i piwnicy (pod łazienkami) w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.02.10.2012
Dostawa komputera PC dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie25.09.2012
Modernizacja serwera Starostwa Powiatowego w Zambrowie24.09.2012
Zespół Szkół Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego „ Grota” w Zambrowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie graficzne i wykonanie folderu z dostawą na miejsce wskazane pr24.09.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową drogi powiatowej nr 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+015 do 0+600 18.09.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nabór specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 14.09.2012
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie zakupu wykładziny zabezpieczającej podłogę na sali gimnastycznej w ZS nr 111.09.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu dotyczącym sprzedaży porozbiórkowej konstrukcji mostu w Krajewie 10.09.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+600 04.09.2012
ZAPYTANIE CENOWE na naprawie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie30.08.2012
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z rozeznania cenowego zamówienia, o wartości poniżej 6 000 euro naprawie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących30.08.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ulicy B. Podedwornego w Zambrowie, a także przejścia dla pieszych przez drogę powiatową 30.08.2012
OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ POROZBIÓRKOWEJ KONSTRUKCJI MOSTU Krajewo Białe k/Zambrowa10.08.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie mapy podziału działki Nr 141/6 w obrębie ewidencyjnym ulicy Łomżyńskiej jednostce ewidencyjnej Zambrów01.08.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa Nr 8 – Zambrzyce Kapusty – Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plew01.08.2012
ZAPYTANIE CENOWE na naprawie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie 31.07.2012
Przetarg: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+600 do 0+706 (skrzyżowanie z drogą gminną w miejscowości Krajewo Białe)31.07.2012
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont ogrodzenia23.07.2012
Zapytanie cenowe na opracowanie map z projektem podziału nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 2010B na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zamrzyce Plewki19.07.2012
Ogłoszenie o zamówieniu "Remont ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego Grota w Zambrowie" - roboty budowlane 28.06.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Remont ogrodzenia przy ZS Nr 1 w Zambrowie"27.06.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ budowa mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Krajewo Białe (w lokalizacji 0+900 drogi powiatowej Nr 2018B droga kraj. 66 - Krajewo Białe)...26.06.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego branż: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej nad wykonaniem robót budowlanych26.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego Grota w Zambrowie12.06.2012
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania ofert z propozycjami cenowymi na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwe11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane BUDOWA MOSTU NA RZECE JABŁONKA W MIEJSCOWOŚCI KRAJEWO BIAŁE (w lokalizacji 0+900 drogi powiatowej Nr 2018B droga krajowa 66 - Krajewo Białe) wraz z rozbiórką25.05.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa Nr 8 – Zambrzyce Kapusty – Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plew21.05.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania GK.272.1.2012 o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidenc21.05.2012
Ogłoszenie na opracowanie dok. projektowej dot.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B dr. kr. Nr 8 8211; Zambrzyce Kapusty 8211; Szlasy..."07.05.2012
Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków – założeniem ewidencji budynków i lokali dla 21 obrębów z części południowo wschodniej gminy Za25.04.2012
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków 12.03.2012
Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków – założeniem ewidencji budynków i lokali dla 32 obrębów z części północnej gminy Zambrów, powia15.02.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary - Rykacze29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary-Rykacze - II etap, w lokalizacji roboczej 0+000 - 0+398,52 (teren wsi Nowy Laskowiec).04.11.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary Rykacze w12.10.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na montażu zewnętrznej windy do budynku przy ulicy Legionowej 1 w Zambrowie w ramach realizacji inwestycji pn. „Remont i prz03.10.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Krajewo Białe ( w lokalizacji 0 + 900 drogi powiatowej Nr 2018 B droga krajowa 66 – Krajewo Białe ) w29.09.2011
Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy, szafa pancerna, tablica doćwiczeń28.09.2011
unieważnia postępowanie w sprawie ofert cenowych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Wdzi16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary-Rykacze 14.09.2011
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - sprzęt komputerowy, szafa pancerna, tablica do ćwiczeń12.09.2011
Budowa mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Krajewo Białe ( w lokalizacji 0 + 900 drogi powiatowej Nr 2018 B droga krajowa 65 – Krajewo Białe ) wraz z rozbiórką istniejącego mostu09.09.2011
Budowa mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Wdziękoń Drugi ( w lokalizacji 0 + 718 drogi powiatowej Nr 2017 B droga krajowa 65 – Wdziękoń Drugi ) wraz z rozbiórką istniejącego mostu09.09.2011
Montaż zewnętrznej windy do budynku przy ulicy Legionowej 1 w Zambrowie w ramach realizacji inwestycji pn. Remont i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkól Nr 1 im. S. Roweckiego Grota z dostosowan02.09.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń-droga Nr 63.29.07.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 29.07.2011
ZAPYTANIE CENOWE na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym29.07.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2681B ul. Polowa w Zambrowie z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na rzece Jabłonka oraz budową kanaliza29.07.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej nr 2035 B wraz z przebudową zjazdów i budową 8 miejsc postojowych26.07.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów – I etap – ulica Jana Pawła II22.07.2011
Pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2011 roku.18.07.2011
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Rozbudowa drogi powiatowej nr 2681B ul. Polowa w Zambrowie z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na rzece Jabłonka oraz budową kanalizacji deszcz13.07.2011
OGŁOSZENIE Przebudowa drogi powiatowej nr 2035B wraz z przebudową zjazdów i budową 8 miejsc postojowych13.07.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Zambrowskiego07.07.2011
OGŁOSZENIE pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2681B ul. Polowa w Zambrowie z rozbiórką istniejącego mostu.29.06.2011
OGŁOSZENIE Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów – I etap – ulica Jana Pawła II29.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-roboty budowlane ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2681B ul. Polowa w Zambrowie Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU NA RZECE JABŁONKA ORAZ BUDOWĄ KANALIZACJI DESZC17.06.2011
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednosteg organizacyjnych16.06.2011
ZAPYTANIE CENOWE przygotowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1982B w obrębach Pruszki Wielkie, Kossaki Nadbielne, Kossa03.06.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie12.05.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nasadzenie wraz z pielęgnacją przez okres jednego roku 56 drzew liściastych gatunków rodzimych (głóg, klon kulisty) w pasie drogowym ulicy Obrońców Zambr29.04.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów o wartości poniżej 14.000,00 EURO12.04.2011
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania propozycji cenowych na: Nasadzenie wraz z pielęgnacją przez okres jednego roku 56 sztuk drzew liściastych gatunków rodzimych (głóg, klon kulisty) o 08.04.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania GK.272.1.2011 o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencj07.04.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania OR.272.1.2011 o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie obiektu administracyjnego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, w części zaj06.04.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. Postępowania FN. 272.1.2011 o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Powiatu Zambrowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu28.03.2011
Sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta09.03.2011
Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków - założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski08.03.2011
Obsługa bankowa Powiatu Zambrowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu24.02.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń-dr. Nr 63 – budowa jednostronnego chodnika i zjazdów 12.11.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie”10.11.2010
Informacja o wyłonieniu dostawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę i instalację plotera kolorowego formatu A0 w ilości jednej sztuki, ukierunkowanego na wyplot obrazów wektorowych ...08.11.2010
OGŁOSZENIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń-dr. Nr 63 – budowa jednostronnego chodnika i zjazdów03.11.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B-chodniki i parkingi29.10.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B-chodniki i parkingi29.10.2010
OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.27.10.2010
Zawiadomienie o sprostowaniu błędu rachunkowego i o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu AGD RTV dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie.21.10.2010
Starosta Zambrowski zaprasza do składania propozycji cenowych na Dostawa i instalacja plotera wraz odkupem starego w pomieszczeniu PODGiK Starostwa Powiatowego w Zambrowie20.10.2010
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców–Jednostki Projektowe do składania propozycji cenowych na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej na „Przebudowa drog15.10.2010
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców–Jednostki Projektowe do składania propozycji cenowych na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej na „Przebudowa drog15.10.2010
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mebli, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego oraz AGD RTV dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie15.10.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń-dr. Nr 63 – budowa chodników01.10.2010
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzętu sportowego dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie 01.10.2010
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny mebli dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie ul. Legionow01.10.2010
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowi01.10.2010
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzętu AGD i RTV dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie 01.10.2010
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku z dostosowaniem obiektu...29.09.2010
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku z dostosowaniem obiektu...29.09.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie23.09.2010
OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na opracowanie mapy do celów projektowych W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1994B Wiśnie22.09.2010
OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na opracowanie mapy do celów projektowych W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1994B Wiśnie22.09.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia16.09.2010
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku z dostosowaniem obiektu ...15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zam06.09.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania OR.3421-5/10 o udzielenie zamówienia publicznego na dozór i ochronę obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie ...02.09.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 502.09.2010
Zaciągnięcie kredytu długotrminowego na kwotę 4.000.000,00 zl przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Zambrowskiego w 2010 roku02.09.2010
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Dług24.08.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb-Kołaki Kościelne-Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze Kościelne (ulica 11 Listopada w Kołakach Kościelnych)23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie.20.08.2010
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie „Informatora Powiatu Zambrowskiego 2007-2010”.20.08.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Laskowiec Nowy06.08.2010
Przetarg nieograniczony na dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 oraz mienia właścicieli i najemców budynku03.08.2010
Starosta Zambrowski zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania propozycji cenowych na sporządzenie 9 operatów szacunkowych drogi gminnej Nr 105965B – ulicy Ogrodowej w Zambrowie03.08.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-do drogi krajowej Nr 8 - zmiana03.08.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-do drogi krajowej Nr 830.07.2010
OGŁOSZENIE Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Laskowiec Nowy (przebudowa jezdni, budowa zjazd30.07.2010
INFORMACJA Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Laskowiec Nowy 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne (ulica 11 Listopada w Kołakach Kościelnych).30.07.2010
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych28.07.2010
OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do złożenia propozycji cenowych na opracowanie mapy do celów projektowych Przebudowa drogi powiatowej nr 1994B Wiśniewo27.07.2010
INFORMACJA o wyborze oferty Opracowanie mapy do celów projektowych pod przebudowę drogi Nr 2025B 27.07.2010
INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Opracowanie map z projektem podziału nieruchomości jednej działki położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary - Rykacze27.07.2010
INFORMACJA o wyborze oferty Opracowanie map podziału nieruchomości – 6 działek – położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 2018B od drogi krajowej Nr 65 do miejscowości Krajewo Białe27.07.2010
OGŁOSZENIE „Dostawa i instalacja klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie”23.07.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania OR.3421-3/10 o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie20.07.2010
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont dachu budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fab16.07.2010
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remont dachu budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie16.07.2010
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych14.07.2010
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 14.07.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie 08.07.2010
OGŁOSZENIE opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Rykacze w - II etap08.07.2010
OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi, polegającej na opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości08.07.2010
OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych opracowania map do celów projektowych 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 806.07.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-...05.07.2010
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie 02.07.2010
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont dachu budynku administracyjno-biurowego przy Fabrycz02.07.2010
Ogłoszenie o zamówieniu remont dachu budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie29.06.2010
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych: lokal nr 1 mieszkalny i lokal nr 3 użytkowych Przeździecko Mroczki gm. Zambrów 29.06.2010
Lista osób zakwalifikowanych do ustnego przetargu ograniczonego 3 na sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych położonych we wsi Przeździecko Mroczki gm. Zambrów23.06.2010
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych22.06.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przebudowę układu komunikacyjnego miasta Zambrów – II etap ul. Obrońców Zambrowa16.06.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonani11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 811.06.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO wykonanie PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-do 10.06.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZAMBROWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 04.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski 31.05.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO31.05.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Zambrów – II etap ul. Obrońców Zambrowa” – przebudowa dwóch zja28.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Zambrów - II etap ul. Obrońców Zambrowa.27.05.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie - II etap”21.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 820.05.2010
Pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w terminie do 31 grudnia18.05.2010
OGŁOSZENIE Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Zambrów – II etap ul. Obrońców Zambrowa” – przebudowa dwóch zjazdów na działki nr 1498/2, 1499/5 oraz 1501/10, 1501/4312.05.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Laskowiec Nowy12.05.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 06.05.2010
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Laskowiec Nowy19.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie - II etap.15.04.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Rykacze – II etap15.04.2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012 B Wiśniewo – Łętowo Dąb – Kołaki Kościelne – Czarnowo Undy – Czarnowo Biki – 15.04.2010
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁACZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓL NR 1 W ZAMBROWIWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ01.04.2010
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012 B Wiśniewo – Łętowo Dąb – Kołaki...26.03.2010
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Rykacze w lokalizacji 0+850 – 1+257,64 - II etap inwestycji26.03.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012 B Wiśniewo – Łętowo Dąb – Kołaki Kościelne – Czarnowo Undy 26.03.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Rykacze – II etap”26.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu I 524.03.2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 23.03.2010
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.03.2010
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZAMBROWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ22.03.2010
Informacja o unieważnieniu postępowania 12.03.2010
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego12.03.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DŁUGOBORZU PIERWSZYM 508.03.2010
Ogłoszenie dotyczące opracowania pełnej dokumentacji projektowo-koszt. na zad. inw.„PRZEBUDOWA DROGI POWIAT. NR 1938B WYGODA–MODZELE WYPYCHY–ZANIE- DO DR. NR 8-od. o dł. 7,905"24.02.2010
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie mapy zasadniczej do układu „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej 19.02.2010
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie dokumentacji celem realizacji zad, inw. pn. "Przebudowa dr. powiat. Nr 2012 B Wiśniewo- Łętowo Dąb-Kołaki Kościelne .."10.02.2010
Ogłoszenie dotyczące skład. propozycji cenowych na opracow. pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Rykacze .."09.02.2010
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym Na przetworzenie mapy zasadniczej do układu „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację, wekt09.02.2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DŁUGOBORZU PIERWSZYM 5"22.01.2010
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracow. mapy do celów projektowych w związku z planowaną przebudową drogi powiat. Nr 2023B 07.01.2010
Informacja o wyborze oferty na opracowanie Świdectwa Charakterystyki Energetycznej budynku Ośrodka Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 14.12.2009
Informacja o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności zadania pn.:'Budowa sali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” ... 08.12.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie studium wykonalności dla zad. inwest. pn.:„Budowa sali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 1..." 03.12.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 27.11.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad: „Budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiat. Nr 1993B w miejscow. Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki ...20.11.2009
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadania pn.:„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1938B w miejscowościach Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Sto17.11.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: zadaniem:„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiat. Nr 1993B w miejscow. Koziki Jałbrzyków ..06.11.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pełnienie nadzoru inwestorskiego „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie” 04.11.2009
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie pełnej dokumentacji projekt.- koszt. celem realizacji zad.pn:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy ..." 02.11.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie” 26.10.2009
Informacja o wyborze oferty na nasadzenie drzew i wykonanie cięć pięlegnacyjnych 23.10.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracow. dokumentacji dotyczącej zad.inwest. pn.:"Przebudowa drogi powiat. Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie do drogi Nr 8-od. o 8,005 km"21.10.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.:„Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie”16.10.2009
Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania inwest. pn.:"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1938B w miejscowościach Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok"15.10.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie „Przewodnika po ścieżce dydaktycznej przy rezerwacie Grabówka”15.10.2009
Ogłoszenie dotyczące nasadzenia 70 szt. drzew oraz wykonania cieć pielęgnacyjnych sanitarnych i prześwietlających 80 szt. drzew14.10.2009
PROTOKÓŁ Komisji Przetargowej z dnia 30 września 2009 r. przeprowadzającej czwarty publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku stalowej hali przemysłowej wraz z łącznikiem02.10.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:„Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota25.09.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.„Przebudowa drogi pow. Nr 2025 Zambrów-Wądołki-Grzymały-Czartosy-Srebrny Borek ...25.09.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa dr. pow.Nr 2025 Zambrów-Wądołki-Grzymały-Czartosy-Srebrny Borek-Srebrna-dr. kraj. Nr 8-odc.dł. 805 m" 24.09.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nn zadaniu pn.:„Budowa windy i platformy dla osób niepełnosp. przy budynku biurowym ul. Fabryczna 3 w Zambr23.09.2009
Informacja o unieważnieniu postępowania dotycząca wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.:„Budowa windy i platformy dla osób niepełnospraw. przy budynku biurowym ul. Fabryczna 3.23.09.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa windy i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym ul. Fabryczna 316.09.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inw. pn.:„Budowa windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku biurowym ul.Fabryczna 3 w Zambrowie'14.09.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie'.11.09.2009
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przebudowa drogi powiatowej Nr1982 Rutki – Kossaki Nadbielne - Koty do drogi nr 679 w lokalizacji 4+900 – 5+880 i 5+955 - 6+46010.09.2009
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej Nr 1982B Rutki-Kossaki Nadbielne-Koty – do drogi Nr 679 w lok. 4+900,00 – 5+880,00 oraz 5+955,00 – 6+460,010.09.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego Ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Nr10.09.2009
Informacja o unieważnieniu przetargu na wykonanie zadania pn.:„Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie”03.09.2009
PROTOKÓŁ Komisji Przetargowej z dnia 1 września 2009 r. przeprowadzającej trzeci publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku stalowej hali przemysłowej wraz z łącznikiem,03.09.2009
Remont i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” na działce Nr 1759/4 przy ul. Legionowej 1 w Zambrowie z dostosowaniem obiektu na potrzeby Ośrodka Wsparc01.09.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1938B na Kossaki Falki – Kossaki Nadbielne (odcinek dł. 1485,0 m)26.08.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego Ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Nr1 im. Stefana R10.08.2009
Budowa windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku biurowym - ulica Fabryczna 3 w Zambrowie.04.08.2009
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025 Zambrów-Wądołki-Grzymały-Czartosy-Srebrny Borek-Srebrna – droga krajowa Nr 8 - odcinek długości 805 m” 04.08.2009
Przebudowa drogi powiatowej Nr1982 Rutki - Kossaki Nadbielne - Koty do drogi nr 679 w lokalizacji 4+900 - 5+880 i 5+955 - 6+460.04.08.2009
Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym pod nazwą "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie"24.07.2009
PROTOKÓŁ Komisji Przetargowej z dnia 20 lipca 2009 r. przeprowadzającej rokowania na sprzedaż do rozbiórki budynku stalowej hali przemysłowej wraz z łącznikiem, położonego w mieście Zambrów pomiędzy 21.07.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi z budową chodnika w miejscowościach Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok20.07.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2018B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do miejscowości Krajewo Białe20.07.2009
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie” 16.07.2009
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.3431-2/09 w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego.10.07.2009
PROTOKÓŁ Komisji Przetargowej z dnia 30 czerwca 2009 r. przeprowadzającej drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku stalowej hali przemysłowej wraz z łącznikiem, 03.07.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości 02.07.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych"01.07.2009
Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym pod nazwą "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie"23.06.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców – Jednostki Projektowe do składania propozycji cenowych na opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-23.06.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dobudową windy w budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie15.06.2009
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniep pt. "Budowa windy w budynku biurowym przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie01.06.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego Ogłasza drugi publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Nr1 im.21.05.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 na drogę powiatową Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-do drogi nr 8 odc. dł. 8,5 km20.05.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie kompletu dokumentacji projektowo-koszt.na:"Przebudowę mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiat. nr 2681B-ul.Polowa... 18.05.2009
PROTOKÓŁ Komisji Przetargowej z dnia 15 maja 2009 r. przeprowadzającej pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku stalowej hali przemysłowej wraz z łącznikiem, 18.05.2009
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na opracowanie mapy do celów projektowych odcinka drogi powiatowej Nr 2018B Krajewo Białe – do drogi nr 66 (odcinek długości około 700 m)15.05.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników w miejscowości Szumowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1996B 12.05.2009
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną budową chodników w miejscowości Szumowo27.04.2009
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do celów budowy chodników w miejscowości Szumowo27.04.2009
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na:„Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie'23.04.2009
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pub. pn.:„Przebudowa mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiat.Nr 2681B-ul.Polowa w Zambrowie” 23.04.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.21.04.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego Ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Nr1 ... 14.04.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budową chodników w miejscow. Szumowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1996B 09.04.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego:"Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej ZSO w Zambrowie” 07.04.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na wykonanie żetonów monetarnych-Dukat lokalny (Dukat Zambrowski) wraz z opracowaniem projektu linearnego oraz projektu w technologii 3D..06.04.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego„Przebudowa drogi powiat. Nr 2002B Szumowo-Radwany Zaorze-Zaręby Jartuzy-Stryjki"02.04.2009
Ogłoszenie dotyczące opracowania kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 2681B - ul. Polowa w Zambrowie17.03.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inw. na zadaniu:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo-Radwany Zaorze-Zaręby Jartuzy- Stryjki”" 13.03.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwest. na zadaniu: „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej ZSO w Zambrowie”13.03.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na wykonanie żetonów monetarnych – „Dukat lokalny ( Dukat Zambrowski ) wraz z opracowaniem projektu linearnego oraz projektu w technologii 3D...05.03.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.16.02.2009
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na "Zagospodarownie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej ZSO w Zambrowie"12.02.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi powiatowe Nr 2002B Szumowo-Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy Stryjki" w km. 0+180-0+265, 0+400-4+649, 6+460-8+536,0 12.02.2009
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH03.02.2009
Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku02.02.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.26.01.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku szkoły i hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.21.01.2009
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..14.01.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowania dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie” 13.01.2009
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych polegające na opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi13.01.2009
Ogłoszenie dotyczące złożenia propozycji cenowych na sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku hali sportowej wraz z łącznikiem09.01.2009
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej07.01.2009
Informacja o wyborze oferty na wykonanie robót polegających na montażu płotków 17.12.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na wykonanie robót polegających na montażu płotków przeciwśniegowych na dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. gen.Roweckiego „Grota” w Zam09.12.2008
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:" PRZEBUDOWA DROGI POWIAT. Nr 1999B..."27.11.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowa mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 2681B - ul. Po25.11.2008
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY25.11.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ21.11.2008
ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na pogrubienie ścianki działowej pokoju Nr 127 usytuowanego na I piętrze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie.20.11.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla celów budowy: SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 im. S Roweckiego Grota w Zambrowie18.11.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Przebudowa dr.pow. Nr 1999B Zambrów-Zakrzewo Stare-Tabędzw km 4+835,00-5+356,1013.11.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania pn.:„Przebudowa mostu na rzece Jabłonka 10.11.2008
Ogłoszenie dotyczące wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. Marii Konopnickiej w Zambrowie”10.11.2008
Ogłoszenie dotyczące wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” na działce nr 1759/4 przy Al.10.11.2008
Ogłoszenie dotyczące składania ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1999B ZAMBRÓW-ZAKRZEWO STARE-TABĘDZ w km 4+835,00-5+356,10"06.11.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełninie nadzoru inwestorskiego na :„Przebudowę Podstawowego Układu Kom. m.Zambrów-etap I-ul. P.J.Pawła II” - w zakresie budowy chodni31.10.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na: „Przebudowę Podstawowego Układu Komunikacyjnego miasta Zambrów -etap I- ul. Papieża Jana Pawła II” - w zakresie budowy chodnika w cią30.10.2008
ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na wykonanie obudowy śmietnikowej na 4 pojemniki typu PA 1100.21.10.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. Marii Konopnickiej w Zambrowie”20.10.2008
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. M. Konopnickiej w Zambrowie-włączenie ul. M. Konopnickiej do drogi krajowej Nr 8..."20.10.2008
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.:"Remont i przebudowa budynku szkolnego ZS nr 1 im. S.Roweckiego GROTA przy Al.Woj.Pol. 29A w Zambrowie17.10.2008
Informacja o modyfikacji treści SIWZ dot. przetragu nieograniczonego pn.:„Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie – II etap”08.10.2008
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem instalacji centralnego ogrzewania - Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi03.10.2008
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert oraz modyfikacji SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę boiska przy ZSO w Zambrowie - II etap"03.10.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: „Budowa boiska przy Zespole SzkółOgólnokształcących w Zambrowie – II etap” 01.10.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. Marii Konopnickiej w Zambrowie” 01.10.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa mostu na rzece Prątnik w ciągu drogi powiatowej Nr 2681B – ul. Polowa w Zambrowie”29.09.2008
Informacja o modyfikacji SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie - II etap"26.09.2008
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 2676B ul. M.KONOPNICKIEJ w ZAMBROWIE” 25.09.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnieniu pełnego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:„Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Poryte Jabłoń"24.09.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:"Remont kominów w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie”.24.09.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu inwest. pn„Remont kominów w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie”.24.09.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. Marii Konopnickiej w Zambrowie, włączenie ul. Marii Konopnickiej do drogi Nr24.09.2008
ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na wykonanie obudowy śmietnikowej na 4 pojemniki typu PA 1100.24.09.2008
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla 45 obrębów z gminy Rutki z wyłączeniem... 22.09.2008
ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na wykonanie audytu instalacji elektrycznej w budynku administracyjno – biurowym przy ul. fabrycznej 3 w Zambrowie22.09.2008
O G Ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych18.09.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Remont i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S.Roweckiego „Grota” z dostosowaniem obiektu do potrzeb Ośrodka Wsparcia... 18.09.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAMBROWIE – II ETAP” 15.09.2008
Ogłoszenie dot. składania propozycji cenowych na wykonanie robót budowlnych zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. M. Konopnickiej w Zambrowie"12.09.2008
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na opracowanie map z projektem podziału nieruchomości w związku z budową drogi powiatowej Nr 2025B na odcinku Grzymały-Czartosy11.09.2008
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GK.3421-2/08 w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i l10.09.2008
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. "REMONT KOMINÓW W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 PRZY UL.OBWODOWEJ 2 W ZAMBROWIE"10.09.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "REMONT KOMINÓW W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 "10.09.2008
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ JABŁONKA W MIEJSCOWOŚCI PORYTE JABŁOŃ ..."09.09.2008
Informacja o unieważnieniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn.:"BUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAMBROWIE; II ETAP"04.09.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej zad.:„Przebudowa mostu na rzece Prątnik w ciągu drogi powiatowej nr 2681B.. 04.09.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Remont kominów w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej"03.09.2008
OGŁOSZENIE na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla 45 obrębów z gminy Rutki z wyłączeniem wsi gminnej Rutki, powiat zambrowski03.09.2008
Ogłoszenie w związku z planowaną realizacją zad. inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ul. Marii Konopnickiej w Zambrowie, włączenie ul.M.Konopnickiej do dr. krajowej Nr 8 ..29.08.2008
Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie zadania pn.: „Remont kominów w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie” 20.08.2008
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie obudowy śmietnikowej na 4 pojemniki typu PA 1100.20.08.2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ JABŁONKA W MIEJSCOWOŚCI PORYTE JABŁOŃ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1994B WIŚNIEWO- PORYTE JABŁOŃ..14.08.2008
Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na przedsięwzięcie pn.:" Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Poryte Jabłoń w ciągu drogi pow. Nr 1994B..."13.08.2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwest. pn.: „BUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAMBROWIE – II ETAP” 07.08.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B na odcinku Grzymały R07.08.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Głębocz Wielki-Rząśnik-granica województwa, odcinek długości 1,650 km"22.07.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowcy dot. opracowania pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: PRZEBUDOWA DROGI NR 2025B NA ODCINKU GRZYMAŁY - CZARTOSY"21.07.2008
Informacja o unieważnieniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na zadanie inwestycyjne pn.;"BUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAMBROWIE - II ETAP"10.07.2008
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym dotyczące wykonanie zadania pn.„PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ JABŁONKA W MIEJSCOWOŚCI PORYTE JABŁOŃ W CIĄGU DR. POWIAT. NR 1994B " 10.07.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:„Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”07.07.2008
Informacja o unieważnieniu przetargu na wykonanie zadania pn.:" Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Poryte Jabłoń ..."02.07.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonkę ..27.06.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonka .. 27.06.2008
Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty na wykonanie „Systemu sygnalizacji włamania i napadu w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie” 26.06.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracow. pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ww. zadanie: „PRZEBUDOWA DROGI POW.NR 2003B GŁĘBOCZ WIELKI – RZĄŚNIK"25.06.2008
Ogłoszenie dotyczące opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestcyjnego pn.:„BUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAMBROWIE 18.06.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie "Projektu zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej przy ZSO w Zambrowie"10.06.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego10.06.2008
Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Poryte Jabłoń w ciągu drogi powiatowej Nr 1994 B Wiśniewo – Poryte Jabłoń – do drogi nr 63 w km 5 + 342 gmina Zambrów10.06.2008
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym dotyczące wykonanie zadania pn.„PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ JABŁONKA W MIEJSCOWOŚCI PORYTE JABŁOŃ W CIĄGU DR. POWIAT. NR 1994B "05.06.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania systemu sygnalizacji włamania i napadu w związku z realizacją inwestycji:„Budowa hali sportowej przy ZSO w Zambrowie ul. M.Konopnickiej 16"05.06.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie02.06.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie projektu zagosp. terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcący"02.06.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca opracowania mapy do celów projektowych02.06.2008
Ogłoszenie dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie14.05.2008
Ogłoszenie dotyczące opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą działkę nr 1759/4 w obrębie ewidencyjnym Zambrów – ul. Aleja Wojska Polskiego, w jed. ew. Zambrów13.05.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania ekspertyzy techniczno-ekonomicznej budynku hali przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie12.05.2008
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów 16 obrębów z gminy Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie.09.05.2008
Ogłoszenie dotyczące opracowania pełnej dok. projektowo – kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2003B GŁĘBOCZ WIELKI – RZĄŚNIK – granica woje06.05.2008
Ogłoszenie dotyczące opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie inwestycyjne pn.„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1938B WYGODA- MODZELE WYPYCHY-ZANIE- DO DROGI06.05.2008
OGŁOSZENIE na modernizację ewidencji gruntów 16 obrębów z gminy Zambrów powiat zambrowski, woj. podlaskie.22.04.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa drogi powiatowej NR 2676B ul.Konopn14.04.2008
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.3421-1/08 w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 310.04.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „PRZEBUDOWA PODSTAWOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA ZAMBRÓW – II ETAP UL. OBROŃCÓ02.04.2008
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.3421-1/08 w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części...25.03.2008
Dot.:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.3421-1/08 w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części...21.03.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta21.03.2008
Ogłoszenie na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania:Przebudowa z rozbudową o łącznik hali przy Zespole Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota”19.03.2008
Unieważnienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: "Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów- II etap: ul. Obrońców Zambrowa"18.03.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na wyk. „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Powiatu Zambrowskiego”.04.03.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 803.03.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych dotyczących wykonania studium wykonalności na zadanie pn.:„Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wych. w Długoborzu Pierwszym"12.02.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla wszystkich miejscowości położonych na terenie gminy Szumowo07.02.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zambrowskiego07.02.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na zadanie:„Remont budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” przy Alei Wojska Polskiego 29 A05.02.2008
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo – Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy –25.01.2008
Ogłoszenie dotyczące składania propozycji cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.„Remont budynku Zespołu Szkół Agroprzedsięb.w Zambrowie"21.01.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na zadanie: „Remont budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” przy Alei Wojska Polskiego 29 A"04.01.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na zadanie: „Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów – II etap: ul. Obrońców Zambrowa”04.01.2008
Ogłoszenie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na zadanie: Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 5”04.01.2008
Ogłoszenie dotyczące składnia ofert cenowych na dostawę drzwi11.12.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie studiów wykonalności i raportów oddziaływania na środowisko22.11.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2682 B - ulica Jana Pawła II (...)"19.11.2007
Unieważnienie ogłoszenia dotyczącego składania ofert cenowych na wykonanie studium wyk.i raportu oddz.na środowisko dotyczące Przebudowy drogi pow.Nr 1999B Zambrów – Zakrzewo Stare -Tabędz12.11.2007
Unieważnienie ogłoszenia dotyczącego składania ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności i raportu oddz. na środowisko dotyczące :"Przebudowy drogi powiatowej Nr 2682 B - ul.P.J.P.II"12.11.2007
Ogłoszenie dotyczące składania oferty cenowej na wykonanie map zwierających projekty podziału nieruchomości (7 działek)08.11.2007
Ogłoszenie dotyczce składnia ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności oraz raportu oddz. na środowisko związanych inwestycją pn.:„Przebudowa drogi pow. Zambrów-Zakrzewo Stare-Tabędz"07.11.2007
zmiana do zaproszenia na dostawę kopiarki cyfrowej formatu A0.31.10.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Nr 29A usytuowanym przy Alei Wojska Polskiego w Zambrowie ”30.10.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniem pn.: "Remont budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota”poleg. na wymianie30.10.2007
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kopiarki cyfrowej formatu A030.10.2007
Ogłoszenie dotyczce składnia ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności oraz raportu oddz. na środowisko związanych z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi pow. Nr 2682 B- ul.J.Pawła II29.10.2007
Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku nr 29A przy Alei Wojska Polskiego w Zambrowie25.10.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.:"Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi dojazdowej do budynku przy ul. Fabrycznej 5"19.10.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.:"„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo – Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy – Stryjki"12.10.2007
Ogłoszenie dotyczące pełnienia nadzoru inwestroskiego nad zadaniem pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo-Radwany Zaorze- Zaręby Jartuzy -Stryjki "08.10.2007
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym pn.:" Wymiana stolarki okiennej w budynku Nr 29A usytuowanym przy Alei Wojska Polskiego w Zambrowie"05.10.2007
Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na zamówienie "Przebudowa drogi powiatowej Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Stryjki"02.10.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi dojazdowej do budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Zambrowie"24.09.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S Roweckiego "Grota" przy Alei Wojska Polskiego 31 w Zambrowie19.09.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie robót budowlanych„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo – Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy – Stryjki"14.09.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego na dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 307.09.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZSSNMP.p-3/07 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu03.09.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadnia pn.: "Remont budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota”03.09.2007
Wyjaśnienia do SIWZ na dostawę autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie29.08.2007
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na zadanie: „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S Roweckiego „Grota” w Zambrowie”28.08.2007
Ogłoszenie dotyczące składania ofert cenowych na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na zadanie pn.:"Remont budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota”28.08.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2675B ul. Fabryczna w Zambrowie w lokalizacji 0+337,30 – 0+473,30”28.08.2007
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” w Zambrowie"28.08.2007
Wyjaśnienie do SIWZ na dostawę autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie27.08.2007
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie.24.08.2007
Przetarg na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie.24.08.2007
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3.23.08.2007
Przetarg nieograniczony na dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 oraz mienia właścicieli i najemców budynku23.08.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty21.08.2007
Wyjaśnienie do SIWZ na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie20.08.2007
Przetarg na dotawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie16.08.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty14.08.2007
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie14.08.2007
Wyjaśnienie do SIWZ na dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 oraz mienia właścicieli i najemców budynku13.08.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”10.08.2007
Ogłoszenie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1999B Zambrów – Zakrzewo Stare – Tabędz”10.08.2007
Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Zambrowskiego10.08.2007
ogłoszenie o przetargu na dozór i ochronę fizyczną obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 oraz mienia właścicieli i najemców budynku.08.08.2007
Ogłoszenie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” przy Alei Wojska Polskiego 31 w Zambrowie - wymiana pokrycia07.08.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej celem odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”06.08.2007
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na zadanie:"Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego "Grota" przy Alei Wojska Polskiego 31 w Zambrowie"06.08.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie03.08.2007
Ogłoszenie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:"Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie"03.08.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych24.07.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2675B ul. Fabryczna w Zambrowie w lokalizacji 0+337,30 – 0+473,30”20.07.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1999B Zambrów – Zakrzewo Stare – Tabędz”18.07.2007
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę tablic rejestracyjnych17.07.2007
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na zadanie pn.:"„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej celem odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”11.07.2007
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych10.07.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”09.07.2007
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn.:„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących03.07.2007
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn.:Nadzór inwestorski nad budową hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących03.07.2007
Ogłoszenie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.:Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M.Konopnickiej"29.06.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2675B ulicy Marii Konopnickiej w Zambrowie"22.06.2007
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadnia inwestycyjnego pn.:„Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Poryte Jabłoń"22.06.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie usługi pn.:'Nadzór inwestorski nad budową hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie'19.06.2007
Zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2676B ulicy Marii Konopnickiej w Zambrowie"13.06.2007
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Poryte Jabłoń"12.06.2007
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Stryjki "12.06.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetarg nieograniczony dotyczący „Nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy ZSO w Zambrowie"04.06.2007
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Stryjki04.06.2007
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę echokardiografu rekondycjonowanego25.05.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro24.05.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro24.05.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów”21.05.2007
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo-Radwany Zaorze-Zaręby Jartuzy15.05.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę echokardiografu rekondycjonowanego11.05.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej CPV: 74.23.22.00-6 na przebudowę drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo04.05.2007
Informacja o modyfikacji SIWZ i przedłużeniu termin składania ofert dotycząca zadania pn.„Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”24.04.2007
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE DOKUMENTCJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI NR 2002B24.04.2007
Informacja nt. terminu skaładnia ofert przetargowych na budowę hali przy ZSO17.04.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów w gminie Zambrów12.04.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej CPV: 74.23.22.00-6 na przebudowę drogi powiatowej Nr 2002B05.04.2007
Odpowiedź na zgłoszone zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów - Gmina Zambrów23.03.2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie”21.03.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej CPV: 74.23.22.00-6 na przebudowę drogi powiatowej Nr 2002B09.03.2007
przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na usługi przewozowe polegające na dowozie osób niepełnosprawnych08.03.2007
IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa31.10.2006
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2675B ulicy Fabrycznej w Zambrowie31.10.2006
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ulicy Marii Konopnickiej w Zambrowie”25.09.2006
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.:„Remont Zespołu Szkół Nr 1 im. S.Roweckiego „GROTA” przy ul. Al. Wojska Polskiego 3125.09.2006
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty15.09.2006
Ogłoszenie o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60 000 euro na modernizację ewidencji gruntów 25 obrębów z gminy Zambrów15.09.2006
Ogłoszenie o nieograniczonym ustnym przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa05.09.2006
Rozstrzygnięcie protestu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów 15 obrębów z gminy Zambrów powiat zambrowski, woj. podlaskie04.09.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na: Docieplenie stropu budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie31.08.2006
Wezwanie do udziału w postępowaniu protestacyjnym25.08.2006
Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów na terenie gminy Zambrów22.08.2006
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2675B ul. Fabryczna w Zambrowie21.08.2006
przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Nr 2676B, ul. M. Konopnickiej w Zambrowie10.08.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie: Remont Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „GROTA” przy ul. Al. Wojska Polskiego 31 w Zambrowie”08.08.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie:„Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Zambrowie”18.07.2006
Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonanie instalacji elektrycznej dla Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie przy ul. Obwodowa 214.07.2006
Ogłoszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa10.07.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego na realizację przedsięwzięcia termomoder. na budynku Zespołu Szkół Ogólnokszt.04.07.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 eurona udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego03.07.2006
Ogłaszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu (ofertowy)na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego17.05.2006
Ogłaszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa27.04.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów03.04.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej17.02.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro prowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)14.02.2006
Wyjaśnienie do SWIZ przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż szaf przesuwnych07.02.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę i montaż szaf przesuwanych20.01.2006
Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa17.01.2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację części pomieszczeń w piwnicy na składnicę materiałów geodezyjnych oraz budowę schodów technicznych w budynku administracyjnym przy ul.Fabrycznej 309.11.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych12.10.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wielkoformatowego skanera kolorowego30.09.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi Nr 2023B o dł. 850 m /I etap/ relacji Laskowiec-Rykacze”06.09.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Zambrowskiego08.08.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. EURO na wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Rutki05.08.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej01.08.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na:" Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie"21.06.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys.euro na dostosowanie baz ewidencji gruntów z gminy Szumowo18.05.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006B droga Nr 8 – droga Nr 679 (ul. 11 Listopada, ul. Rynek, ul. Łomżyńska w Rutkach29.04.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. Euro na wykonanie scalenia gruntów położonych na terenie obrębu Grądy Woniecko gm. Rutki powiat zambrowski, obiekt "Pomikiel"14.04.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie12.04.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. EURO na wykonanie ponownej klasyfikacji gruntów po melioracji i aktualizacji klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych06.04.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na: sprzątanie obiektu administracyjnego w Zambrowie, ul. Fabryczna 323.02.2005
Ogłoszenie o przetargu-aktualizacja użytków na terenie gminy Rutki17.02.2005
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie16.02.2005
Ogłaszenie o drugim pisemnym nieograniczonym przetargu (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego25.01.2005
Ogłoszenie o przetargu (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego, położona w mieście Zambrów przy ul. P.J.Pawła.II, działka nr 1036/1622.11.2004
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys Euro na aktualizację użytków gruntowych w terenie wraz z doprowadzeniem ich oznaczeń do zgodności z obowiązującymi przepisami27.09.2004
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary-Rykacze22.09.2004
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 Euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zarządu Powiatu Zambrowskiego18.08.2004
Dozór, ochronę fizyczną obiektu budynku administracyjnego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 oraz mienia właścicieli i najemców budynku12.08.2004
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B od granicy miasta Zambrowa do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1994B30.07.2004
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości poniżej 60 tys. Euro na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych14.06.2004
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kontroli robót wykonywanych przez Suwalskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz GEOKART Łomżyński24.05.2004
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na scalenie gruntów - "Polki Teklin"17.03.2003
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na scalenie gruntów - "Maliszewo Łynki"11.03.2004
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości lokalowych18.06.2004
Przetarg nieograniczony o wartości do 30000 EURO na wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego hali sportowej19.11.2003
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Ogólnego w Zambrowie18.09.2003
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1980B (23 522) Mężenin - Ożarki Olszanka"02.09.2003