Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 ZambrÓw
tel. (0 86) 271 24 18, 271 32 96
fax. (0 86) 271 20 92

 • Dane teleadresowe
 • Formularz
WWW:
Oficjalna witryna  
Biuletyn Informacji Publicznej  
e-mail:
Starosta Zambrowski
Wicestarosta Zambrowski 
Sekretarz Powiatu
Wydział Finansowy  
Naczelnik Wydziału Komunikacji
Wydział Komunikacji - Rejestracja Pojazdów

rejestracja@powiatzambrowski.com

Wydział Komunikacji - Prawo Jazdy prawojazdy@powiatzambrowski.com
Wydział Geodezji  
Obsługa Prawna 
Oświata, Edukacja, Sport 
Informatyk
Promocja Powiatu
 
Redaktor BIP
Inwestycje
Ochrona Środowiska
Biuro Rady
Kadry
   

W przypadku nie wybrania numeru wewnętrznego rozmowa zostanie odebrana w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Poniżej zamieszczona jest pełna lista dostępnych numerów wewnętrznych.

Nazwisko i imię

Telefon wewnętrzny

Wydział lub stanowisko

Nr pokoju

Robert Maciej Rosiak

33

Starosta Zambrowski

125

Stanisław Rykaczewski

Wicestarosta Zambrowski

Danuta Ślesińska

Obsługa Sekretariatu

Bogdan Pieńczykowski

24

Obsługa Prawna Powiatu

126

Ireneusz Ślesiński

23

Sekretarz Powiatu

124

Anna Sochacka

30

Wydział Organizacyjny
Sprawy Kadrowe
Redaktor BIP

Urszula Kulesza

Danuta Karwowska

50

Wydział Organizacyjny
Zarządzanie Kryzysowe

127

Beata Czajkowska

Sprawy Edukacji, Kultury, Sportu

Dorota Polakowska

39

Skarbnik Powiatu

130

Jadwiga Gromek

38

Księgowość

129

Marta Konopka

Ewa Zaniewska

Michał Bernatowicz

47

Naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa

131

Barbara Arasim

25

Wydział Architektury
i Budownictwa

123

Adam Przerwa

Maria Orłowska

20

Krzysztof Kołakowski

Krystyna Gosk

31

Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Infrastruktury

137

34

Wydział Rolnictwa
i Infrastruktury
Inwestycje

122

Sławomir Giecko

Marta Ziółkowska

46

Wydział Rolnictwa
i Infrastruktury
Ochrona Środowiska
121

Zenon Kaczmarczyk

37

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

15

Justyna Baczewska

44

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

20

Bożena Nowowiejska

Dorota Żychowska

36

Ewidencja Gruntów i Budynków Miasta Zambrów

21

Teresa Ogórkowska

45

Ewidencja Gruntów i Budynków gm. Rutki, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

Aneta Mielnicka

Elżbieta Baczewska

Zdzisław Owczarek

26

Kierownik Ośrodka Dokumentacji

19

Zbigniew Rogowski

Ośrodek Dokumentacji

Andrzej Kowalczyk

Jan Chodzicki

43

Naczelnik Wydziału Kominikacji
i Transportu

138

Małgorzata Bartnicka

29
Wydział Kominikacji
i Transportu
Rejestracja Pojazdów
119

Ewa Świerżewska

Ewa Dębek

 

Anna Sasinowska

28

Wydziału Kominikacji
i Transportu
Prawa Jazdy

120

Anna Sokołowska

Ewa Kalinowska

48

Biuro Rady
Powiatu Zambrowskiego

17

Kamil Malinowski

27

Informatyk
Promocja Powiatu

132

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Instrukcja przesyłania pism za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji klienta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki ePUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum. Platforma ePUAP daje Państwu możliwość m. in.:

 • przesyłania nowych pism w formie e-formularzy,
 • podpisywania przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
 • podpisywania przy zastosowaniu profilu zaufanego,
 • śledzenia toku postępowania sprawy,
 • pobierania wzorów dokumentów.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie:

Adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /q79i76usn7/skrytka

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

Dzięki zastosowaniu ePUAP jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację przy załatwianiu sprawy.

Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularz dostępny poprzez platformę ePUAP (http://epuap.gov.pl).

Aby wniosek mógł być rozpatrzony wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub zaufany profil na ePUAP.

Odnośnik do plików pomocy portalu ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Krótka instrukcja wysyłania wniosków drogą elektroniczną.

 1. Pobranie wzoru wniosku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub Strony Promocyjnej Powiatu Zambrowskiego (wybieramy odpowiedni wydział Starostwa Powiatowego w Zambrowie)
 2. Wypełniamy formularz.
 3. Logowanie do ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).
 4. Wybieramy sprawę, którą chcemy zgłosić do urzędu:
  • z alfabetycznej listy spraw wybieramy „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” lub
  • z sekcji „Inne klasyfikacje” wybieramy „Województwo podlaskie” -> „Powiat Zambrowski” wybieramy „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”.
 5. Jeśli to konieczne to wskazujemy miejscowość w której znajduje się urząd.
 6. Wybieramy urząd w którym chcemy złożyć wniosek.
 7. Przechodzimy do formularza (przycisk „Przejdź do formularza”).
 8. Wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy wcześniej wypełniony plik wniosku.
 9. Wysyłamy zgłoszenie do urzędu.

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP w formie pliku pdf.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP PIK służy do składania dokumentów  tylko dotyczących spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów. 

Instrukcja zakładania konta na platformie ESP PiK wraz z opisem systemu

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub ESP PiK;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 125 przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW, DVD-RW
  4. Poczta elektroniczna: starosta@powiatzambrowski.com - wielkość załącznika maksymalnie 5 MB

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF (TIFF), BMP, JPG (jpeg), PNG
  6. PDF
  7. ZIP
  8. svg
  9. xml
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku w formacie ZIP

Program służący do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Twoje imię:
Twój Email:

Wiadomość *