Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

28 marca odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Zambrowskiego. W jej trakcie podjęto siedem projektów uchwał. 

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Następnie przyjęto sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Prokuratora Rejonowego w Zambrowie oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2016.

Następnie radni pochylili się nad projektami uchwał, które dotyczyły: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r., przyjęcia „Programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na lata 2017-2020”; dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zambrowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego; określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim oraz zmiany Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie. Wszystkie uchwały zostały podjęte. 

Rada Powiatu Zambrowskiego zajęła również stanowisko w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego konkursem w ramach Poddziałania 4.1.1 Mobilność Regionalna. Na zakończenie sesji podano informacje Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między sesjami, zajęto się interpelacjami radnych oraz sprawami różnymi.