Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia

- organizator:  Powiat Zambrowski

- miejsce:       Paproć Duża                                                                                                                             

- termin:        27-08-2017r godz. 14.00

- cel: Popularyzacja  kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Integracja społeczności lokalnej.

- trasa wyścigów: Start i meta w Paproci Dużej. Wyścigi dla dzieci i młodzieży odbędą się na trasie pętli zamkniętej wyznaczającej  rondo w Paproci Dużej.

- wyścigi odbędą się z podziałem na następujące kategorie:

grupa przedszkolna                                                                  - 200 m

uczniowie klas  I-III                                                                  - 1 okrążenie

uczniowie  klas IV-VI                                                               - 2 okrążenia

uczniowie gimnazjum                                                              - 4 okrążenia

We wszystkich kategoriach będzie prowadzona odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

Dla pozostałych uczestników wyścigi zostaną przeprowadzone na pętli ograniczonej miejscowościami Paproć Duża –Paproć Mała –Srebrna – Paproć Duża z następującym podziałem:

  1. Mistrzostwa Powiatu Zambrowskiego:

- kobiety                                                                                      - 1 okrążenie

- mężczyźni / rowery inne niż szosowe /                                    - 2 okrążenia

- mężczyźni do 50 roku życia / rowery szosowe /                      - 3 okrążenia

- mężczyźni powyżej 50 roku życia /rowery szosowe/              - 3 okrążenia

- mężczyźni powyżej 60 roku życia /rowery szosowe/               -3 okrążenia

Mistrzostwa Powiatu Zambrowskiego będą przeprowadzone w formule otwartej.

  1. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Służb Mundurowych:

- kobiety                                                                                      - 1 okrążenie

- mężczyźni / rowery inne niż szosowe /                                    - 2 okrążenia

- mężczyźni do 50 roku życia / rowery szosowe /                      - 3 okrążenia

- mężczyźni powyżej 50 roku życia /rowery szosowe/              - 3 okrążenia

Długość pętli wynosi 8,3 km

Przedstawiciele służb mundurowych, aby być zakwalifikowanymi do Mistrzostw, muszą okazać legitymację bądź zaświadczenie służbowe.

Zapisy do wzięcia udziału w wyścigach będą prowadzone w dniu zawodów w godz. 13.00-13.45.                                                                                                                                            - osoby które nie ukończyły 18 lat biorą udział w wyścigach za pisemną zgodą opiekuna prawnego. / załącznik nr 1 /

- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich podczas

wyścigu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- w czasie wyścigów wszystkich startujących obowiązuje kask rowerowy.

- osoby pełnoletnie przed startem składają oświadczenie o zapoznaniu się z

niniejszym regulaminem i jego akceptacji. /załącznik nr 2 /

- za pierwsze trzy miejsca w każdym wyścigu wręczone będą puchary i dyplomy.

-uczestnicy wyścigów dla dzieci i młodzieży otrzymają puchary i medale.