Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Z początkiem sierpnia rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 2030B Srebrna – Łętownica – granica województwa na odcinku 400 m. Droga zostanie wyremontowana jeszcze w okresie wakacyjnym.

W ramach prac przewidziano roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, koryta wykonywane na całej szerokości jezdni), wykonanie podbudowy (frezowanie nawierzchni asfaltowych, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy, podbudowy z kruszyw łamanych), wykonanie nawierzchni jezdni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych), prace przy poboczach oraz odwodnienie (oczyszczenie rowu z namułu grubości 30cm, z  wyprofilowaniem skarp rowu).

Prace remontowe, za kwotę 265 820,22, wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” z Zambrowa.