Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie w roku szkolnym 2017/18 rozpoczyna realizację nowego projektu. Będzie on trwał dwa lata, a skierowany jest do uczniów technikum, szkoły branżowej I stopnia i nauczycieli.

Realizowany projekt pochodzi z działania  „3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest  lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia skierowany jest projekt „Wykwalifikowany absolwent gwarancja zawodowego sukcesu." W jego ramach przewidziana jest realizacja zadań dodatkowych rozwijających zainteresowania i wiedzę matematyczną, naukowo-techniczną i językową związaną z kształconym zawodem przez uczniów stanowiące uzupełnienie działań szkoły, realizacja specjalistycznych zawodowych kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, realizacja wspomagającego programu stażowego na rzecz 28 uczestników oraz wspomagającego programu praktyk na rzecz 12 uczestników w sumie 40 uczniów (2200 zł  dla jednego ucznia stypendium), realizacja zajęć laboratoryjnych na Politechnice Białostockiej oraz stworzenie w ZS1 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej przez doposażenie pracowni sieci komputerowych oraz wyposażenie pracowni logistycznej i pracowni gospodarki materiałowej.

Wartość projektu wynosi 968 545 zł.